Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 5. 2024
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Den modliteb za pronásledované křesťany – sbírka na jejich podporu)
10.30za Jana a Cecílii Kolářovy a jejich rodiče
PONDĚLÍ
6. 5. 2024
sv. Jan Sarkander
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelého Jaroslava Zemánka a duše v očistci
ÚTERÝ
7. 5. 2024
po 6. neděli velikonoční
18.00za Josefa a Boženu Sedláčkovy, jejich rodiče a Vlastu Kouřilovou
STŘEDA
8. 5. 2024
po 6. neděli velikonoční (Panna Maria, Prostřednice všech milostí)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
9. 5. 2024
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelou Marii Tenorovou a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PÁTEK
10. 5. 2024
po 6. neděli velikonoční (sv. Jan z Avily)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
11. 5. 2024
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na poděkování za 66 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
12. 5. 2024
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10.30za Tadeáše a Emičku s prosbou o dary Ducha svatého
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 5. 2024
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Den modliteb za pronásledované křesťany – sbírka na jejich podporu)
7.30za Jiřinu Ondráčkovou, rodinu Komárkovu, Ondráčkovu a Brožkovu
9.00ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PONDĚLÍ
6. 5. 2024
sv. Jan Sarkander
  
ÚTERÝ
7. 5. 2024
  
STŘEDA
8. 5. 2024
Vigilie slavnosti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (Panna Maria, Prostřednice všech milostí)
14.00VŘESICE ZA NAŠE DĚKANSTVÍ
18.00za zemřelé Martu Krejčí, manžela a syna Přemka
ČTVRTEK
9. 5. 2024
Slavnost Nanebevstoupení Páně
  
PÁTEK
10. 5. 2024
po 6. neděli velikonoční
18.00vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování za rodiče Širůčkovy, bratra a Andulku Brablecovou (slouží o. Libor Všetula)
SOBOTA
11. 5. 2024
7.30za všechny živé a zemřelé z rodiny Pavelcovy, Jančákovy, Fojtů a Doskočilovy a všechny duše v očistci
NEDĚLE
12. 5. 2024
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
7.30za Marii a Františka Kalibánovy, rodiče a všechny duše v očistci
14.00TŘEBĚTÍN za rodinu Geševovu, Zahradníčkovu a Krušinovu
 • K událostem týdne: Na děkanátní pouť na přímluvu blahoslaveného Engelmara Unzeitiga jsme ve středu 8. května ke kapličce ve Vřesicích nad Vranovou. Kdo bude chtít jít pěšky, můžete se přidat ke společné pouti (asi 6 km) v 11:45 hodin od kostela, ve 12:00 od zmrzliny. Kdo byste se chtěl svézt autem, ale také kdo by mohl nabídnout místo v autě, hlaste faráři.
 • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
 • Pastorační rada se sejde ve čtvrtek.
 • Májové modlitby s Marií budou v Jasinově dnes, v pondělí, ve středu a v pátek.
 • Od pátku se intenzivní naše modlitba o otevření se Duchu svatému, ke společné modlitbě se můžete přidat v pátek po mši svaté, v sobotu v 19:30, příští neděli v 18 hodin. Prosíme vás, jednotlivá společenství, abyste se zapsali na vedení novény některého dne na stolečku a na internetu.
 • Pozor – připomínáme –, příští neděli 12. května bude místo "deváté" poutní bohoslužba ve Třebětíně ve 14 hodin!
 • K pozdějším událostem: Vám, mladým od 12 let připomínáme pozvání na diecézní setkání mládeže v sobotu 18. května. Více informací a přihlášení je na plakátku a na webu.
 • Z dalších oznámení: Děti po 3. třídě můžete hlásit na farní tábor. Vzadu jsou již přihlášky.
 • Dnes jsme v 18 hodin zváni na Večer chval s přímluvnou modlitbou k doprožití tajemství dnešní liturgie.
 • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.