Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 5. 2019
3. neděle velikonoční
10.30za Josefa a Marii Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
6. 5. 2019
sv. Jan Sarkander
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za zemřelé rodiče Miroslava a Elišku Bednářovy a za dar víry pro vnučku Elišku
ÚTERÝ
7. 5. 2019
sv. Benedikt II.
18.00za Stanislava Kozla, manželku a rodiče
STŘEDA
8. 5. 2019
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
9. 5. 2019
sv. Hermus
18.00na poděkování za 61 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
PÁTEK
10. 5. 2019
sv. Izidor
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
11. 5. 2019
sv. Ignác z Láconi
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za zemřelé rodiče Novotné, Zezulovy a sestru Věru
NEDĚLE
12. 5. 2019
4. neděle velikonoční
10.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 5. 2019
sv. Gothard / 3. neděle velikonoční
7.30za farníky
9.00živé a zemřelé členy hasičského sboru
18.00májová pobožnost
PONDĚLÍ
6. 5. 2019
sv. Jan Sarkander
  
ÚTERÝ
7. 5. 2019
sv. Benedikt II.
  
STŘEDA
8. 5. 2019
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
  
ČTVRTEK
9. 5. 2019
sv. Hermus
  
PÁTEK
10. 5. 2019
sv. Izidor
18.00za rodinu Drastilovu a Peckovu
SOBOTA
11. 5. 2019
sv. Ignác z Láconi
7.30na poděkování za déšť
NEDĚLE
12. 5. 2019
sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus / 4. neděle velikonoční
7.30za Jiřinu Ondráčkovu, rodinu Ondráčkovu, Brožkovu a Komárkovu
9.00za živé a zemřelé členy Katolické besedy
  • Ve středu nebude mše svatá.
  • Pouť do Mariazell se uskuteční v sobotu 22. června. Po cestě navštívíme kostel v Lilienfeldu a Annabergu. Odjezd autobusu bude v 5:00 hodin z Letovic náměstí od Základní umělecké školy. Cena zájezdu je pro dospělé 600,- Kč, pro děti a studenty 300,- Kč. Přihlásit se zaplacením se můžete u Otce Tomáše.
  • Všichni jste zváni na varhanní koncert Martina Jakubíčka, který se uskuteční příští neděli v 17 hodin ve farním kostele.