Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 4. do 12. 4. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 4. 2020
Květná (pašijová) neděle
10.30bez účasti lidu na poděkování za 33 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
6. 4. 2020
Pondělí svatého týdne
18.00bez účasti lidu za dvoje rodiče, manžela, švagry, sestru, za živou a zemřelou rodinu, za rodinu Horkou a duše v očistci
ÚTERÝ
7. 4. 2020
Úterý svatého týdne
18.00bez účasti lidu ve farním kostele za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
STŘEDA
8. 4. 2020
Středa svatého týdne
14.00bez účasti lidu mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
9. 4. 2020
Zelený čtvrtek
18.00bez účasti lidu za Josefa Novotného a celou rodinu
PÁTEK
10. 4. 2020
Velký pátek
18.00bez účasti lidu v nemocniční kapli
SOBOTA
11. 4. 2020
Bílá sobota
19.00bez účasti lidu za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu
NEDĚLE
12. 4. 2020
Boží hod velikonoční
10.30bez účasti lidu za naše společenství
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Otec Alois požehná kočičky při nedělní mši svaté v kapli. Požehnané kočičky pak budou k dispozici v předsíni hrobky na Květnou neděli 5. 4. 2020 od 12.15 do 18 hodin. Potom ještě v pondělí od 9 do 18 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 4. do 12. 4. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 4. 2020
Květná (pašijová) neděle
7.30bez účasti lidu* za všechny obyvatele farnosti
9.00bez účasti lidu Za syna Pavla, manžela a živou rodinu
PONDĚLÍ
6. 4. 2020
Pondělí svatého týdne
18.00bez účasti lidu za dobrou a včasnou zpověď všech věřících našich farnosti a za duše v očistci
ÚTERÝ
7. 4. 2020
Úterý svatého týdne
18.00bez účasti lidu na úmysl z klášterního kostela
STŘEDA
8. 4. 2020
Středa svatého týdne
18.00bez účasti lidu za živou a zemřelou rodinu Hegerovu a duše v očistci
ČTVRTEK
9. 4. 2020
Zelený čtvrtek
17.45MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ bez účasti lidu v Rozhraní za kněze
PÁTEK
10. 4. 2020
Velký pátek
15.00PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ bez účasti lidu v Letovicích
SOBOTA
11. 4. 2020
Bílá sobota - den modlitby
20.30VELIKONOČNÍ VIGILIE bez účasti lidu za Jiřího Hrdličku
NEDĚLE
12. 4. 2020
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Boží hod velikonoční)
7.30bez účasti lidu za všechny obyvatele farnosti
9.00bez účasti lidu za syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a duše v očistci
 • Bohoslužby stále kněží slouží bez účasti lidu. Proto Velikonoce budeme slavit v rodinách. Nejdůležitější inspirace budete najdete na internetových stránkách farnosti.
 • V pondělí, úterý a středu Svatého týdne bude kostel k osobní modlitbě a adoraci – ale příp. také ke slavení svátosti smíření nebo svátosti nemocných – otevřený: od 7:00 do 8:00 a od 18:30 do 19:30 (ve středu jen do 19h). Zachovávejte všechny předpisy o získávání nezbytných potřeb a o vycházkách.
  Svátost smíření můžete kvůli ochraně zdraví všech odložit na dobu po zrušení restriktivních opatření. V tom případě vzbuďte dokonalou lítost (v modlitbě Bohu vyznejte své hříchy s předsevzetím přijmout svátost smíření hned, jak to bude možné).
 • Na Zelený čtvrtek bude kostel otevřený od 19:00 do 22:30 hod. s příležitostí slavení svátosti smíření. Budeme se také střídat v bdění a modlitbě po celou noc tam, kde každý bude. Zapsat se můžete na jednu i více čtvrt hodin na rozpise v kostele nebo na internetových stránkách farnosti.
 • Na Velký pátek bude kostel otevřený od 8:00 do 20:30 hod. (od 16:00 hod. s možností uctít kříž). Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 8:00 do 18:30 hod. Kostel je třeba hlídat. Zapisujte se, prosím na rozpis na jednu i více půl hodin na rozpise v kostele nebo na farních stránkách.
  Naši biskupové nás vyzývají, abychom obnovili starou velikonoční tradici a zapálili v sobotu po setmění za okny našich domů svíci nebo vystavili obraz Krista na znamení jeho vzkříšení. Nenechte si tento čas proplynout mezi prsty. Požehnané Velikonoce!
 • *Bez účasti lidu znamená (podle směrnic našich biskupů) s jedním nebo dvěma přisluhujícími. Vy, starší, ale i malé děti, zůstávejte ještě raději doma!