Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 3. do 12. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 3. 2023
2. NEDĚLE POSTNÍ (sbírka na opravu chodníku před farním kostelem)
10.30za zemřelé Emílii a Františka Bočkovy
PONDĚLÍ
6. 3. 2023
po 2. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého Antonína Portla, živou a zemřelou rodinu Portlovu a Leidorfovu
ÚTERÝ
7. 3. 2023
po 2. neděli postní (sv. Perpetua a Felicita)
18.00za nemocné a za všechny, kteří je opatrují
STŘEDA
8. 3. 2023
SLAVNOST SV. JANA Z BOHA, zakladatele řádu Milosrdných bratří
14.00za naši nemocnici
ČTVRTEK
9. 3. 2023
po 2. neděli postní (sv. Františka Římská)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za Františku Bušovou a živou rodinu
PÁTEK
10. 3. 2023
po 2. neděli postní (sv. Jan Ogilvie)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
11. 3. 2023
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
na poděkování za 63 let života
NEDĚLE
12. 3. 2023
3. NEDĚLE POSTNÍ
10.30na poděkování Pánu Bohu za pomoc a ochranu po úrazu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Ve středu 8. března, na slavnost sv. Jana z Boha, bude mše svatá ve 14 hodin otevřená veřejnosti.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 3. do 12. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 3. 2023
2. NEDĚLE POSTNÍ (sbírka na opravu chodníku)
7.30za otce a syna Jaroslava Tihouna a za rodinu Tihounovu, Staňkovu, Růžičkovu a Čermákovu
9.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Peterkovu a všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
6. 3. 2023
  
ÚTERÝ
7. 3. 2023
  
STŘEDA
8. 3. 2023
po 2. neděli postní
18.00Vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na první svaté přijímání za živou a zemřelou rodinu Loukotovu, Stloukalovu a Ševčíkovu a za zdraví manžela
ČTVRTEK
9. 3. 2023
  
PÁTEK
10. 3. 2023
po 2. neděli postní
18.00za rodinu Doskočilovu
SOBOTA
11. 3. 2023
po 2. neděli postní
7.30za živou a zemřelou rodinu Novotnou a Ehrenbergerovu
NEDĚLE
12. 3. 2023
3. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za paní Marii Janíkovou
  • K akcím týdne: Na sobotní adoraci – ještě v provizorní kapli na faře – se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • Připomínáme pozvání na shlédnutí farních Pašijových her v Kulturním domě, a to v neděli 2. dubna v 16 hodin, nebo ve středu 5. dubna v 19:30. Pozvěte své přátele.
  • Dnes: (v neděli) v 18 hodin připomínáme pozvání ke společné modlitbě Křížové cesty i pro rodiny s dětmi. (Příští neděli ji budou vést členové živého růžence.)
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.