Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 2. do 12. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 91 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
6. 2. 2023
sv. Pavel Miki a druhové
18.00za zemřelou MUDr. Marii Lýčkovou a celou rodinu
ÚTERÝ
7. 2. 2023
sv. Richard
18.00za Bohuslava Boucníka a rodiče
STŘEDA
8. 2. 2023
sv. Jeroným Emiliani a ct. Mlada
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
9. 2. 2023
sv. Apollonie
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu
PÁTEK
10. 2. 2023
sv. Scholastika
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
11. 2. 2023
Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných
18.00s nedělní platností
za dvoje zemřelé rodiče, sestru, duše v očistci a na poděkování za dosažené roky života
NEDĚLE
12. 2. 2023
6. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou maminku Ivanku
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 2. do 12. 2. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí
7.30za Marii Červinkovou, rodiče Petrželkovy a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
6. 2. 2023
sv. Pavel Miki a druhové
  
ÚTERÝ
7. 2. 2023
sv. Richard
  
STŘEDA
8. 2. 2023
sv. Jeroným Emiliani a ct. Mlada
18.00za syna Petra, rodinu Ochranovu, Nečasovu a Dvořákovu
ČTVRTEK
9. 2. 2023
sv. Apollonie
  
PÁTEK
10. 2. 2023
sv. Scholastika
18.00za Jaroslava Holka
SOBOTA
11. 2. 2023
Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných
7.30ZA NEMOCNÉ
NEDĚLE
12. 2. 2023
sv. Benedikt Aniánský / 6. neděle v mezidobí
7.30za Oldřicha Štěpána a manželku
9.00za Zdeňku a Stanislava Čudánovy, za zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
  • Chvály
  • Tábor