Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně
10.30za zemřelého Antonína Podsedníka, manželku, syna, uzdravení nemocné osoby, ostatní příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
6. 1. 2020
slavnost Zjevení Páně
18.00za živou a zemřelou rodinu Tenorovu, Hanskutovu, Bartíkovu a duše v očistci
ÚTERÝ
7. 1. 2020
sv. Rajmund z Penafortu
18.00na poděkování za 56 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu (slouží Josef Pejř, farář z Horní Slatiny)
STŘEDA
8. 1. 2020
sv. Severin
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
9. 1. 2020
sv. Julián
18.00s prosbou za uzdravení
PÁTEK
10. 1. 2020
sv. Agathon (Dobromil)
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
11. 1. 2020
ct. Marie Elekta
18.00s nedělní platností
za zemřelého Miroslava Dudu, rodinu Dudovu a Ráčkovu
NEDĚLE
12. 1. 2020
svátek Křtu Páně
10.30na úmysl dárce
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
5. 1. 2020
2. neděle po Narození Páně
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00Za Janu Sychrovu, živou a zemřelou rodinu Pakrovu
PONDĚLÍ
6. 1. 2020
slavnost Zjevení Páně
16.45(na Rozhraní bude bohoslužba v 16:45)
ÚTERÝ
7. 1. 2020
Úterý po Zjevení Páně
  
STŘEDA
8. 1. 2020
Středa po Zjevení Páně
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Miloslavem Medkem z Meziříčka
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
9. 1. 2020
Čt po Zjevení Páně
  
PÁTEK
10. 1. 2020
Pátek po Zjevení Páně
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Alexandrem Geševem z Třebětína
18.00za Josefa Procházku, rodinu Procházkovu, Stloukalovu a duše v očistci
SOBOTA
11. 1. 2020
Sobota po Zjevení Páně
10.00s ROZLOUČENÍM s pí. Vlastou Kudynkovou
12.00s ROZLOUČENÍM s p. Janem Štrychem (slouží o. Alois)
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Jiřím Kacetlem
NEDĚLE
12. 1. 2020
Svátek Křtu Páně
7.30za Antonína Olšana
9.00za všechny obyvatele farnosti
  • V sobotu nebude kvůli pohřbům ranní mše svatá
  • Začíná ekumenický alianční týden a týden modliteb za jednotu křesťanů. Rozpis je na nástěnce. V pátek bude setkání mládeže.
  • Tuto středu se naposledy sejde stávající pastorační rada. Bude připravovat novou pastorační radu, Neděli Božího slova, postní obnovu, ad.
  • Příští neděli jste zvaní na Tříkrálový koncert pěveckých sborů do farního kostela v 15 hodin.
  • V únoru proběhne v Boskovicích školení zástupců lektorů, kteří pak budou pomáhat při farním školení lektorů. Více informací na nástěnce.
  • Ve středu 22. ledna po mši svaté bude setkání rodičů, příp. kmotrů dětí, které chtějí letos přijmout poprvé eucharistii.
  • Srdečně Vás zveme na 7.farní ples ples, který se uskuteční 1.února v Kulturním domě v Letovicích. Podrobnější informace si můžete přečíst vzadu v kostele na plakátku. Současně moc prosíme všechny, kteří by chtěli přispět jakýmkoli darem do tomboly, aby tyto dary donesly kdykoliv po mši svaté do sakristie kostela. Za všechny dary budeme moc rádi a předem děkujeme.
  • Leoš Halbrštát posílá za Papežská misijní díla poděkování za podporu a dary na Misijní neděli.
  • Náš otec biskup nám píše dopis: Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2020/2021 je možné zaslat poštou k mým rukám do 23. března 2020. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch