Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 6. do 11. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 6. 2023
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Lavickou, Pevnou, Heřmanovu, Královu, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
5. 6. 2023
sv. Bonifác
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
6. 6. 2023
sv. Norbert
18.00za urovnání vztahů v rodině a porozumění
STŘEDA
7. 6. 2023
sv. Robert
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 6. 2023
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
18.00S EUCHARISTICKÝM PRŮVODEM za rodinu Hruškovu
PÁTEK
9. 6. 2023
sv. Efrém Syrský
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 6. 2023
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za sjednocení rodin
NEDĚLE
11. 6. 2023
10. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou Jaromíru Knoblochovou
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Ke čtvrtečnímu eucharistickému průvodu zveme děvčátka jako družičky a chlapce jako čestnou stráž.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 6. do 11. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 6. 2023
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7.30za Marii, Albínku a Viléma Francovy, syna Albína a dceru Ludmilu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
5. 6. 2023
(sv. Bonifác)
  
ÚTERÝ
6. 6. 2023
15.00s ROZLOUČENÍM s p. Gabrielem Farkasem
STŘEDA
7. 6. 2023
Vigilie slavnosti Těla a krve Páně
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou sestru
18.00za rodiče Lukešovy, Musilovy, Dokoupilovy a za všechny duše v očistci
19.00Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
8. 6. 2023
Slavnost Těla a krve Páně
  
PÁTEK
9. 6. 2023
(sv. Efrém)
18.00za rodinu
SOBOTA
10. 6. 2023
7.30za Oldřicha Štěpána, rodiče a sourozence
14.00s ROZLOUČENÍM s p. Vladimírem Valouchem z Meziříčka
NEDĚLE
11. 6. 2023
10. neděle v mezidobí
7.30za Karla Juříka a dvoje rodiče
9.00ZA DĚTI, POPRVÉ DNES V NAŠÍ FARNOSTI PŘIJÍMAJÍCÍ PÁNA V EUCHARISTII
  • K akcím týdne: Na celodenní sobotní adoraci se můžete se psát na stolečku a na internetu. Tento den zde také budou k modlitbě ostatky bl. Carla Acutise.
  • K pozdějším akcím: Na farní víkend pro všechny generace, který proběhne za 14 dní, 16.–18. června v Blansku, se můžete stále hlásit. Můžete se také přidat na část, v sobotu bude společná bohoslužba na poutním místě sv. Klimenta u Lipůvky.
  • Z dalších oznámení: Starost o živý růženec přebírají pí. Marie Bartíková a Františka Brabcová, jim přinášejte kartičky. Budeme se modlit vždy na jeden hlavní úmysl, na který se budou členové modlit. Je dobré se také modlit na společné úmysly přímluvných modliteb. Děkujeme pí. Kolářové za dosavadní starost.
  • Při sbírce na české charitativní účely jsme darovali 26 tis. Kč.
  • Díky vám, kteří jste pomáhali s Nocí kostelů. Včera byla poslední schůzka ministrantů tohoto školně-pastoračního roku. Díky vám, ministrantům, za vaši celoroční službu, věříme, že budete pokračovat ještě s větší láskou k Pánu!
  • Dnes: připomínáme pozvání na požehnání a modlitbu za Slatinku a následné posezení u zdejší kapličky ve 14:30. Kdo budete mít prostor, přijďte posloužit modlitbou, zpěvem či osobním kontaktem.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh bude jako vždy na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.