Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 4. do 11. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 4. 2021
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTVÁNÍ PÁNĚ
10.30za naše společenství
PONDĚLÍ
5. 4. 2021
Pondělí velikonoční
10.30za rodinu Krčovu a Navrátilovu
ÚTERÝ
6. 4. 2021
Úterý velikonoční
  
STŘEDA
7. 4. 2021
Středa velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 4. 2021
Čtvrtek velikonoční
18.00za živou a zemřelou rodinu Bosákovu, Šimkovu, Hájkovu a duše v očistci
PÁTEK
9. 4. 2021
Pátek velikonoční
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 4. 2021
Vigilie 2. neděle velikonoční
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
11. 4. 2021
2. neděle velikonoční Božího milosrdenství
10.30za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu, Suchou, Žouželkovu, Greipelovu a duše v očistci
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 4. do 11. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 4. 2021
Boží hod velikonoční
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za syna Petra a duše v očistci
PONDĚLÍ
5. 4. 2021
Pondělí velikonoční
7.30za Petra a Libuši Šamšulovy
ÚTERÝ
6. 4. 2021
Úterý velikonoční
18.00za zemřelou Alžbětu Prchalovou a dvoje rodiče
STŘEDA
7. 4. 2021
Středa velikonoční
18.00za syna Pavla Janouška a manžela Josefa
ČTVRTEK
8. 4. 2021
Čtvrtek velikonoční
  
PÁTEK
9. 4. 2021
Pátek velikonoční
16.30Adorace s možností přijmout eucharistii v 17:30
18.00vyhrazená pro zadavatele úmyslu a přípravu dětí na 1. svátost smíření a eucharistie dětí za rodinu Pelíškovu, příbuzné a za duše v očistci
SOBOTA
10. 4. 2021
Vigilie 2. neděle velikonoční
18.00za rodinu Michenkovu, Jančovu a za duše v očistci
NEDĚLE
11. 4. 2021
2. neděle velikonoční Božího milosrdenství
7.30za živou a zemřelou rodinu Němečkovu, Wetterovu, Brücknerovu a za dobrodince
9.00za snoubence a novomanžele
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
 • Probíhají sbírky: u Božího hrobu probíhá na podporu poutních míst Svaté země, při mši této neděle a pondělí na obnovu zabezpečovacího zařízení farního kostela.
 • Pokrmy také letos požehnejte doma. Text najdete na stolku, nebo na internetu.
 • Připomínáme také, že probíhá modlitební novéna k Božími milosrdenství.
 • Ke sčítání lidu nám naši biskupové napsali tuto výzvu: Bratři, sestry, začalo sčítání lidu, které bylo naposledy před 10 lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. ČBK v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v ČR je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,6 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a napsali Církev římskokatolická. Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně členů se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se nedozvíme. Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. Pamatujme taky na Ježíšův příslib: "Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi". Prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. Ze srdce vám žehnají Vaši biskupové