Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 4. 2. do 11. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 2. 2024
5. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou maminku Annu s prosbou o požehnání pro živou rodinu
PONDĚLÍ
5. 2. 2024
sv. Agáta
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
6. 2. 2024
sv. Pavel Miki a druhové
18.00za Františku Širůčkovou a živou a zemřelou rodinu Chládkovu
STŘEDA
7. 2. 2024
14.00za pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
8. 2. 2024
sv. Jeroným Emiliani a ct. Mlada
18.00za zemřelou primářku Lýčkovou a celou rodinu
PÁTEK
9. 2. 2024
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
10. 2. 2024
sv. Scholastika
18.00s nedělní platností
na poděkování za dosažené roky života, za oboje zemřelé rodiče, sestru a duše v očistci
NEDĚLE
11. 2. 2024
6. neděle v mezidobí (Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných)
10.30za Vladimíra Müllera a Jaromíra Janků
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 4. 2. do 11. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
4. 2. 2024
5. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Zdenku a Stanislava Čudánovy, všechny živé a zemřelé z rodiny a všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
5. 2. 2024
(sv. Agáta)
  
ÚTERÝ
6. 2. 2024
(sv. Pavel Miki a druhové)
  
STŘEDA
7. 2. 2024
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BOHOSLUŽBA SLOVA
ČTVRTEK
8. 2. 2024
  
PÁTEK
9. 2. 2024
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu a Brožkovu
SOBOTA
10. 2. 2024
sv. Scholastika
7.30FARA za rodiče Francovy a děti
NEDĚLE
11. 2. 2024
6. neděle v mezidobí (Panna Maria Lourdská - Světový den nemocných)
7.30za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a všechny duše v očistci
9.00za zemřelého Josefa Rutara a celou rodinu
  • K událostem týdne: Ve středu nebude večerní bohoslužba, bude však možnost ADORACE od 18 do 19:30 hodin.
  • Na celodenní sobotní adoraci se můžete zapisovat na stolečku a na internetu.
  • Z pozdějších událostí: Vás, všechny manžele, zveme na děkanský Den pro manžele v Boskovicích v sobotu 17. února od 9 hodin. Více informací najdete na internetu.
  • Dnes po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.