Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 30. 8. do 6. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 8. 2020
22. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu Čechovu
PONDĚLÍ
31. 8. 2020
sv. Rajmund
18.00za manžela Miroslava a rodiny z obou stran
ÚTERÝ
1. 9. 2020
(Světový den modliteb) za péči o stvoření
18.00za Františka a Annu Bílé, živou a zemřelou rodinu, Josefa a Marii Váňovy a za duše, na které nikdo nepamatuje
STŘEDA
2. 9. 2020
sv. Justus
  
ČTVRTEK
3. 9. 2020
sv. Řehoř Veliký
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu
PÁTEK
4. 9. 2020
sv. Růžena z Viterba
  
SOBOTA
5. 9. 2020
sv. Viktorin (Vítězslav)
18.00s nedělní platností
za rodinu Ševčíkovu, Svobodovu a Zemánkovu
NEDĚLE
6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí
10.30za Marii a Josefa Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Z důvodu dovolené otce Aloise nebude mše svatá v nemocniční kapli ve středu a v pátek.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 30. 8. do 6. 9. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 8. 2020
22. neděle v mezidobí (s prosbou o pomoc v následujícím školním roce)
7.30za rodinu Fidlerovu, Kvapilovi a za duše v očistci
9.00Na poděkování za 24 let manželství s prosbou o ochranu všech manželství naší farnosti
PONDĚLÍ
31. 8. 2020
  
ÚTERÝ
1. 9. 2020
(Světový den modliteb) za péči o stvoření
  
STŘEDA
2. 9. 2020
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou manželku a zemřelé rodiče z obou stran
18.00za živou a zemřelou rodinu a za všechny duše v očistci
ČTVRTEK
3. 9. 2020
sv. Řehoř Veliký, papež
  
PÁTEK
4. 9. 2020
Ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
5. 9. 2020
Ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie/ sv. Matka Tereza
7.30Za dvoje rodiče, zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
6. 9. 2020
23. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
9.00ZA MÍR A SPRAVEDLNOST VE SVĚTĚ A ZA NAŠE OBRÁCENÍ
 • *Pravidelný výstav Nejsvětější k adoraci bude ve středu po mši svaté do 20 hod.
 • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
 • Ministranti budou mít schůzku v sobotu. Začne mší svatou.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na aktivitách minulých dní pro děti i dospělé a za jakékoli služby – i technické – pro farnost! Děkujeme také panu Škrancovi a jeho spolupracovníkům za úspěšně dokončenou výměnu krytiny na farní garáži pod kostelem. Můžete se na ni podívat.
 • Sebranická farnost Vás příští sobotu zve na festival, nazvaný Madona fest na podporu rekonstrukce kostela. Podrobnosti najdete na nástěnce.
 • Rozvrh do náboženství je připravený na nástěnce i na internetu. Přihlášky odevzdávejte o. Jiřímu nebo třídním učitelkám. Začne se vyučovat 3. týden v září.
 • Nabízíme rodičům jednou možnost připravovat páteční mše svaté pro děti, ale rádi bychom to dělali jen s vašim zájmem a podporou. Pokud jej máte, příp. byste byli ochotni být nápomocni, napište, prosím, své děti na papír vzadu na stolečku, příp. se přihlaste o. Jiřímu, nebo Anrey Fadrné a Lence Řehořové, které mají na starosti pastoraci dětí.
 • Připomínáme, že na přípravu biřmování je třeba se hlásit do pátku 11. září, kdy bude informační schůzka. Jste zváni všichni, kteří nejste biřmováni, nehledě na věk. Biřmování je svátost, kterou se završuje naše křesťanská iniciace, v ní nám Bůh dává milost Ducha, abychom dokázali vést k dovršení křestní milost. Je to tedy svátost potřebná ke spáse.
 • Děti, přijďte si po mši svaté k hradu pro svůj první plakát.
 • V sobotu 5. září jsme jako minulý rok zváni na fotbalový Boscocup do Boskovic. Zájemci se hlaste u Lenky Gabaríkové.