Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 5. do 7. 6. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 5. 2020
Seslání Ducha svatého
10.30za živou a zemřelou rodinu Holkovu, Pátečkovu a bratra Františka
PONDĚLÍ
1. 6. 2020
Nejsvětější Panny Marie, Matky církve
18.00za Ludmilu Karáskovou a rodinu
ÚTERÝ
2. 6. 2020
sv. Marcelin a Petr
18.00za živé a zemřelé spolužáky, spolupracovníky a sousedy a za zemřelého tatínka
STŘEDA
3. 6. 2020
sv. Karel Lwanga a druhové
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím stále jen pro zaměstnance nemocnice a pacienty
ČTVRTEK
4. 6. 2020
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18.00za P. Norberta a zemřelé rodiče Krajíčkovy
PÁTEK
5. 6. 2020
sv. Bonifác
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím stále jen pro zaměstnance nemocnice a pacienty
SOBOTA
6. 6. 2020
sv. Norbert
17.15modlitba svatého růžence
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
7. 6. 2020
Slavnost Nejsvětější Trojice
10.30za živou rodinu Čechovu, Vaňkovu a zemřelou rodinu Zouharovu a Juřinovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • V červnu budou vždy v sobotu přede mší svatou od 17.45 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Modlitba svatého růžence v sobotu bude již od 17.15 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 5. do 7. 6. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 5. 2020
Slavnost Seslání Ducha svatého
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za plnost darů Ducha svatého s prosbou o obnovu rodin naší farnosti
PONDĚLÍ
1. 6. 2020
Marie, Matky církve
  
ÚTERÝ
2. 6. 2020
  
STŘEDA
3. 6. 2020
sv. Karel Lwanga a druhové
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovou, Fáberovou, Fojtovou a Starých
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu.
ČTVRTEK
4. 6. 2020
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  
PÁTEK
5. 6. 2020
sv. Bonifác
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 6. 2020
sv. Norbert
7.30za Josefa Štěpána a manželku
NEDĚLE
7. 6. 2020
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče a Aloisii Staňkovou
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
14.30KŘEST Tobiáše Josefa Bohatce z Letovic
  • V pátek bude o. Jiří udělovat svátosti nemocným, kteří se již nedostanou do kostela.
  • V pátek večer jsou již zvané nejmenší děti na setkání, opět od 16:30 hod.
  • Ve středu po bohoslužbě bude pravidelná měsíční adorace.
  • Do středy se, zejm. muži, hlaste na společnou práci na garáži u fary na tento pátek odpoledne, sobotu nebo na naložení v pondělí ráno. Ještě je třeba dost lidí.
  • Slavnost 1. přijetí eucharistie dětí jsme přesunuli na neděli 21. června, pouť v Jasinově, která vychází též na tento den, na 14 hod.
  • Katolická Beseda připravuje v sobotu 13.06.2020 farní děkovnou POUŤ do Jaroměřic na Kalvárii: pěšky, na kole, autobusem, či autem. Pouť začne ve skupinkách z Letovic dle domluvy s kontaktní osobou. Ve 13 hod začne společná modlitba křížové cesty z jaroměřického náměstí na Kalvárii, kde bude možnost prohlídky areálu a ve 14 hod mše sv. Na zpáteční cestě je možné se zastavit se pod kopcem „Lipina“ ke společnému setkání, občerstvení i modlitbě. Pro zajištění autobusu je potřeba co nejdříve kontaktovat odpovědnou osobu, nebo se zapsat na formulář ve farním kostele. Podrobnosti jsou na plakátku před kostelem.
  • Jak už jsme informovali, vyhlašujeme na podzim začátek přípravy na biřmování, a to pro jakoukoli generaci. Slavnost se předpokládá na podzim roku 2021, nebo jaro 2022. Zájemci se můžete začít hlásit o. Jiřímu.
  • Abychom jako farnost plnili všechny úkoly, které vyplývají z našeho poslání, vzniknou služby, v nichž za tyto úkoly budou mít jednotlivci (s malým týmem) odpovědnost. V pastoraci se to týká zejm.: formace lektorů, ministrantů, pastorace rodin, organizace hudby, výuky náboženství, charity, katecheze různých skupin, společných setkávání, koordinace společných modliteb, komunikace farnosti, iniciace evangelizace, ekumenické spolupráce, pomoci při přípravách na svátosti ad., v hospodářských věcech koordinace úklidů, péče o zahrady, ad. Každý si ve službě farnosti můžete najít své místo a nabízet svoje schopnosti. Na nástěnce ve farním kostele najdete plánované služby rozepsané.