Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 3. 2024
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Boží hod velikonoční
10.30s žehnáním pokrmů
za naše společenství
PONDĚLÍ
1. 4. 2024
Pondělí v oktávu velikonočním (sv. Makarius - Blahomír)
10.30na poděkování za 68 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
ÚTERÝ
2. 4. 2024
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM (sv. František z Pauly)
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
3. 4. 2024
Středa v oktávu velikonočním
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
4. 4. 2024
Čtvrtek v oktávu velikonočním (sv. Izidor)
18.00za děti v dětských domovech a za ty, kdo se o ně starají
PÁTEK
5. 4. 2024
Pátek v oktávu velikonočním (sv. Vincenc Ferrerský)
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
6. 4. 2024
Sobota v oktávu velikonočním (sv. Notger)
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
7. 4. 2024
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (sbírka na charitativní účely)
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 3. 2024
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.30za zemřelou Dobromilu Vránovou, rodinu Vránovu a Pelíškovu, za zemřelé příbuzné a přátele z Novičí
9.00za všechny živé a zemřelé z rodiny Kalivodovy, Suché, Žouželkovy a Greipelovy a všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
1. 4. 2024
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
7.30za uzdravení paní Silvie Simonové
11.00KOCHOV na místní úmysly
ÚTERÝ
2. 4. 2024
v Oktávu velikonočním
  
STŘEDA
3. 4. 2024
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA OBYVATELE A ZAMĚSTNANCE CENTRA
18.00za zemřelého Josefa Čejku, jeho rodiče, sestru a všechny živé z rodiny Petrovy
18.45Možnost osobní ADORACE do 20 hodin.
ČTVRTEK
4. 4. 2024
v Oktávu velikonočním
  
PÁTEK
5. 4. 2024
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání s krátkou modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za živé i zemřelé členy společenství živého růžence a na jejich úmysly
SOBOTA
6. 4. 2024
V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
7.30za zemřelého manžela, všechny živé a zemřelé z rodiny Řezníkovy, Pravcovy a Šabrňákovy
NEDĚLE
7. 4. 2024
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (sbírka na charitativní účely)
7.30za rodiče Jachanovy a sourozence
9.00SE KŘTEM Štěpána Hejla a Miy Radoušové ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K akcím týdne Místní církve jsou zvány k tomu, aby vstoupily do druhé fáze rozlišování směřování církve a reagovaly zkušenostmi Božího lidu na průběžné závěry prvního shromáždění synody jako přípravu na závěrečnou synodu tento podzim. O. biskup nás zve, abychom se do tohoto rozlišování zapojili znovu i my a tak se ujali své zodpovědnosti nejen za farnosti, ale také za diecézi a celou církev. Proto vás s farní koordinátorkou zveme na setkání toto úterý v 19 hodin, protože máme závěry poslat do 10. dubna. Podrobnosti budou na internetu.
 • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme přinášet svátosti zejm. tento pátek.
 • Na sobotní celodenní adoraci se zapisujte na stolečku a na internetu.
 • Ministranti se sejdou tuto sobotu na ranní bohoslužbě.
 • Z pozdějších událostí: Připomínáme společnou farní práci v sobotu za 14 dní 13. dubna.
 • V neděli za 14 dní odpoledne jsme zváni nejen děti, ale všechny generace, na společné dílničky. Podrobnosti jsou v Občasníku.
 • Z dalších oznámení: Děkujeme vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do přípravy a slavení hlavní části Velikonoc a také do přípravy a realizace pašijí: zvláště manželům Pavelcovým, hercům, hudebníkům a všem, kdo vytvářeli zázemí pro nás i pro diváky!
 • Jako farnost chceme podpořit charitativní akci, nazvanou "Kolo pro Afriku". Jde o sběr použitých kol ještě v dobrém stavu, která mohou posloužit dětem v Africe na cesty do škol. Než bude samotný sběr, je potřeba několika ochotných lidí, kteří by byli ochotní pomoci s organizací, např. s vybíráním kol na určeném místě. Prosíme, hlaste se u Blanky Skoumalové nebo u faráře, který kontakt předá. Více informací o smyslu akce najdete na kolaproafriku.cz.
 • Děti, komu se dařilo pěstovat semínko z minulé neděle, přijďte si pro kytičku. Kdo příští neděli donese svoje políčko, může si vyzvednout odměnu v podobě marcipánové kytičky.
 • Dnes po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.