Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 30. 10. do 6. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 10. 2022
31. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 66 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
31. 10. 2022
(sv. Wolfgang)
18.00za živou a zemřelou rodinu Henzlovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
1. 11. 2022
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek
18.00za zemřelého Miroslava Dudu a žijící a zemřelou rodinu Dudovu a Ráčkovu
STŘEDA
2. 11. 2022
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
14.00za duše v očistci (v kostele)
18.00za zemřelé členy hraběcích rodin Kálnoky a Blümegen a za zemřelé spolubratry (v klášterní hrobce)
ČTVRTEK
3. 11. 2022
sv. Martin de Porres
18.00za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
4. 11. 2022
sv. Karel Boromejský
14.00za Boží ochranu a za studium Kristýny
SOBOTA
5. 11. 2022
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí
10.30za bratra Generosa Františka Krejčího
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Ve středu 2. listopadu v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé budou v klášteře slouženy dvě mše svaté pro veřejnost - ve 14 hodin v kostele a v 18 hodin v klášterní hrobce.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 30. 10. do 6. 11. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 10. 2022
SLAVNOST POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
7.30za manžela Josefa, syna Pavla a celou živou a zemřelou rodinu Janouškovu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
31. 10. 2022
  
ÚTERÝ
1. 11. 2022
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  
STŘEDA
2. 11. 2022
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelé
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu
19.00Možnost tiché i vedené adorace do 20h a slavení svátosti smíření
ČTVRTEK
3. 11. 2022
  
PÁTEK
4. 11. 2022
sv. Karel Boromejský
18.00S krátkou adorací ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
5. 11. 2022
Ke cti Panny Marie a sv. Alžběty a Zachariáše
7.30za zemřelého Karla Juříka, dvoje rodiče, Jaroslavu Řehořovou, manžela a syna
16.45KOCHOV se společnou modlitbou za zemřelé a požehnáním hrobů
NEDĚLE
6. 11. 2022
32. neděle v mezidobí
7.30(s přenesením eucharistie do hlavního svatostánku) za rodinu Loukotovu, Ševčíkovu a Stloukalovu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K akcím týdne: V osmidení modliteb za zemřelé jim můžeme získat plné Boží prominutí následků jejich hříchů (lidově odpustky). Podmínkou je sjednocení s Pánem (tedy vždy přijetí Pána ve svátostném chlebě – EUCHARISTIE – a v období měsíce SVÁTOST SMÍŘENÍ), sjednocení s církví (tedy vždy MODLITBA NA ÚMYSL církve, PAPEŽE) a MODLITBA ZA ZEMŘELÉ u hrobu, 1. a 2. v kostele. Prodloužená možnost přijmout svátost smíření bude v úterý hodinu před bohoslužbou v klášterním kostele.
 • Těm, kdo se již nedostane do kostela, budeme svátosti udělovat tento pátek.
 • Ministranti se sejdou tuto sobotu na mši svatou.
 • Na hodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
 • Následující neděli 6. listopadu bude společná modlitba za zemřelé s žehnáním hrobů ve 15 hodin.
 • Z dalších pozvánek: o. biskup Pavel nás zve na diecézní synodální setkání v sobotu 19. listopadu. Proto vás zveme na setkání příští neděli 6. v 16 hodin na faru, abychom si závěry přečetly a na otázky si odpověděli.
 • Vy, mladí, jste zváni na děkanátní setkání do Knínic v sobotu 19. listopadu odpoledne, a na celosvětové setkání do Portugalska v létě.
 • Další oznámení: Při sbírce na misie jsme darovali 58, z toho z misijního jarmarku 15 tisíc.
 • Dnes,: děti, přijďte si po mši svaté pro další kartičky. Příběh máte na internetu, příp. vytištěný u o. Jiřího.
 • Všichni jste po bohoslužbě v 9 hodin zvaní na farní kavárnu.