Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 31. 10. do 7. 11. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 10. 2021
sv. Wolfgang / 31. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 65 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
1. 11. 2021
slavnost Všech svatých
18.00za P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, jejího syna Jaroslava, za zemřelou rodinu Janhubovu, Beranovu a Nečasovu a duše v očistci
ÚTERÝ
2. 11. 2021
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00za zemřelé členy hraběcích rodin Kálnoky a Blümegen a za zemřelé spolubratry (v klášterní hrobce)
STŘEDA
3. 11. 2021
sv. Martin de Porres
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
4. 11. 2021
sv. Karel Boromejský
18.00za Josefa Sedláka a rodinu Kosmákovu
PÁTEK
5. 11. 2021
sv. Zachariáš a Alžběta
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
6. 11. 2021
sv. Leonard (Linhart)
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
7. 11. 2021
sv. Wilibrord / 32. neděle v mezidobí
10.30za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 31. 10. do 7. 11. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
31. 10. 2021
31. neděle v mezidobí
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a živou a zemřelou rodinu Janouškovu
PONDĚLÍ
1. 11. 2021
slavnost Všech svatých
  
ÚTERÝ
2. 11. 2021
vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  
STŘEDA
3. 11. 2021
sv. Martin de Porres
10.00za Bedřicha Pecháčka a Františka Dvořáka
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu
ČTVRTEK
4. 11. 2021
sv. Karel Boromejský
  
PÁTEK
5. 11. 2021
sv. Zachariáš a Alžběta
18.00(s krátkou adorací a svátostným požehnáním vedená zvl. pro biřmovance) za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
6. 11. 2021
7.30za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu a duše v očistci
NEDĚLE
7. 11. 2021
32. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Ševčíkovi, Loukotovu a Stloukalovu
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
  • *Pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod. bude tuto středu před 1. pátkem.
  • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.