Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 9. do 6. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 9. 2019
svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela / 26. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu
PONDĚLÍ
30. 9. 2019
sv. Jeroným
18.00za uzdravení miminka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
1. 10. 2019
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18.00za zemřelou Elišku Mackovou a celou rodinu
STŘEDA
2. 10. 2019
sv. andělé strážní
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
3. 10. 2019
sv. Maxmilián
18.00za živou a zemřelou rodinu Holkovu, Pátečkovu a bratra Františka a duše v očistci
PÁTEK
4. 10. 2019
sv. František z Assisi
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
5. 10. 2019
sv. Palmác
18.00s nedělní platností
za rodinu Tichou, bratra, příbuzné a duše v očistci
NEDĚLE
6. 10. 2019
27. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé Marii a Františka Odstrčilovy a živou rodinu Čechovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 9. do 6. 10. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 9. 2019
26. neděle v mezidobí (svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela/ Den migrantů a uprchlíků)
7.30na poděkování za 90 roků života
9.00na poděkování za 88 roků života s prosbou o Boží požehnání, ochranu a sílu duchovní i tělesnou do dalších let, za zemřelého manžela Jana, rodiče Kolářovy a duše v očistci
PONDĚLÍ
30. 9. 2019
sv. Jeroným
  
ÚTERÝ
1. 10. 2019
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  
STŘEDA
2. 10. 2019
sv. andělé strážní
10.00V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelého manžela, nemocného syna a celou rodinu
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ČTVRTEK
3. 10. 2019
sv. Maxmilián
  
PÁTEK
4. 10. 2019
sv. František z Assisi
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
5. 10. 2019
7.30za Oldřicha Štěpána a manželku
NEDĚLE
6. 10. 2019
27. neděle v mezidobí
7.30za farníky
9.00se KŘTEM Rostislava Portla a Jakuba Havlíka za Jaroslava Kašpárka, rodinu Krejcarovu a duše v očistci
  • V úterý začíná misijní měsíc. Mysleme na to, že jsme všichni misionáři a modleme se. Jsme zváni sami nebo spolu rozjímat připravená zamyšlení na každý den. Najdete je v aplikaci pro mobilní telefon, na www.missio.cz nebo v brožurkách. Objednal jsem jich asi 30 pro vás, kteří nepoužíváte internet. Zatím je vzadu v kostele pár dní vytištěné na papírech, brožurky budou k rozebrání od pátku.
  • Ve středu jste jako každý měsíc zváni po mši svaté do 20:00 hodin k adoraci.
  • Připomínáme rodičům nejmenších dětí možnost setkání na faře a zpívání při mši svaté příští pátek.
  • Všichni ministranti mají setkání příští sobotu. Začněme mší svatou v 7:30, pokračovat budeme snídaní a vzdělávacím i zábavným programem.
  • Do pátku je ještě poslední možnost se přihlásit na manželské večery. Pozvěte, prosím, svoje známé, kterým by to pomohlo. Setkávání není určeno jen pro aktivní křesťany.
  • Dnes máme den Charity. Všichni její pracovníci vám vyjadřují poděkování za spolupráci s Vámi i za vaše dary.