Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 30. 1. do 6. 2. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 1. 2022
4. neděle v mezidobí
10.30za paní Olgu Česálkovou a celou rodinu
PONDĚLÍ
31. 1. 2022
sv. Jan Bosko
18.00za Marii a Miloslava Krejsovy a živou a zemřelou rodinu
ÚTERÝ
1. 2. 2022
18.00za Antonína Špičku a Dominika Krče s manželkou
STŘEDA
2. 2. 2022
Svátek Uvedení Páně do chrámu
14.00za naši nemocnici
ČTVRTEK
3. 2. 2022
sv. Blažej, sv. Ansgar
18.00za zemřelou maminku Ivanku
PÁTEK
4. 2. 2022
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
5. 2. 2022
sv. Agáta, mučednice
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
6. 2. 2022
5. neděle v mezidobí (Sbírka na farní opravy)
10.30na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února bude možnost přijít na mši svatou ve 14 hodin do klášterního kostela.
 • Uklidili jsme vánoční výzdobu a uvědomujeme si, že řada sad svíčiček již dosluhuje. Máte-li někdo doma starou sadu, i nefunkční nebo s barevnými žárovičkami, a můžete ji postrádat, prosíme, doneste nám ji.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 30. 1. do 6. 2. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
30. 1. 2022
4. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ,
9.00za paní Hejlovou (k 84 rokům života): Boží požehnání a zdraví
PONDĚLÍ
31. 1. 2022
sv. Jan Bosko
  
ÚTERÝ
1. 2. 2022
  
STŘEDA
2. 2. 2022
Svátek Uvedení Páně do chrámu
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Faberovu, Fojtovu a Starých
18.00(s žehnáním svící) za Marii Červinkovou a rodiče Petrželkovy
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
3. 2. 2022
sv. Blažej
  
PÁTEK
4. 2. 2022
18.00 (vedená zvláště pro biřmované)za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
5. 2. 2022
sv. Agáty, mučednice
13.00s ROZLOUČENÍM s p. Vladimírem Králem
NEDĚLE
6. 2. 2022
5. neděle v mezidobí (Sbírka na farní opravy)
7.30za rodinu Tenorovu, Rajtšlégrovu, Hruškovu, Bednářovu a za duše v očistci (slouží o. Jiří Janalík)
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží o. Jiří Janalík)
 • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
 • Pozor, tuto sobotu nebude ranní bohoslužba v 7:30!
 • Ministranti se sejdou tuto sobotu v 9:30 na faře.
 • V letošní Tříkrálové sbírce lidé v Letovicích a okolí darovali 64 tis. korun! Děkujeme všem, kteří na sbírku přispěli i všem dobrovolníkům, kteří pomohli s roznosem tříkrálových letáků do schránek. Také náš o. biskup nám děkuje: "Milé sestry, milí bratři, milé děti, Děkuji všem podporovatelům charitního díla za vaši ochotu pomoci těm nejpotřebnějším, organizátorům děkuji za věnovaný čas. V loňském roce jsme v brněnské diecézi darovali přes 17,5, letos více než 30 milionů korun. Ještě jednou vám všem srdečně děkuji a provázím vás v modlitbě.
 • Náš o. biskup Vojtěch nám zasílá výzvu k povoláním: "Milé sestry a bratři, blíží se doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole, ale také doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství je odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Prosím vás všechny, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k zasvěcenému životu, zvláště modlitbou a příkladem živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro následující školní rok je možné zaslat do 21. března. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím."
 • K doladění bohoslužebného gesta stoupání před modlitbou nad dary připomínáme, že se postavíme až po naší odpovědi: "Ať ji Pán přijme ke své slávě a ke spáse světa".
 • Za úmysly, na které považujeme za potřebné se společně přimlouvat a které proto dáváme a můžeme dávat do krabičky ve farním kostele, aby se mohly zveřejňovat na nástěnce, se modleme při společném růženci přede mší svatou i při mši svaté.
 • Připomínáme dnešní setkání k synodě na faře v 15:30. Tam se rozdělíme do menších skupinek.