Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí (sv. Řehoř Veliký)
10.30za Marii Šudomovou a rodiče
PONDĚLÍ
4. 9. 2023
18.00za živou a zemřelou rodinu Bartíkovu, dar víry a za duše v očistci
ÚTERÝ
5. 9. 2023
sv. Matka Terezie z Kalkaty
18.00za zemřelou kamarádku Libu
STŘEDA
6. 9. 2023
  
ČTVRTEK
7. 9. 2023
18.00za zdar operace a za operující lékaře a za zdraví pro celou rodinu
PÁTEK
8. 9. 2023
Svátek Narození Panny Marie
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
9. 9. 2023
18.00s nedělní platností
za farníky okolních farností
NEDĚLE
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí
10.30za živou a zemřelou rodinu Štulpovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Mše svatá pro pacienty a zaměstnance nemocnice ve středu 6. září není.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí (sv. Řehoř Veliký)
7.30za rodinu Valentovu
11.30za Marii a Jozefa Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
4. 9. 2023
  
ÚTERÝ
5. 9. 2023
  
STŘEDA
6. 9. 2023
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelou manželku a ZA ZEMŘELÉ obyvatele
18.00za zemřelého syna, manžela a všechny duše v očistci
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
7. 9. 2023
  
PÁTEK
8. 9. 2023
Svátek Narození Panny Marie
18.00na úmysl dárce
SOBOTA
9. 9. 2023
7.30za zesnulou Evu Krajčiríkovou
NEDĚLE
10. 9. 2023
23. neděle v mezidobí
7.30za rodiče Hoderovy
9.00na poděkování za 15 let společného života s prosbou za Boží ochranu pro celou rodinu
  • Výuka náboženství začne po polovině září. Rozvrh hodin a podrobné informace najdete na nástěnce a na internetu včetně přihlášek pro žáky 1. ročníku. Pro ostatní děti platí přihlášení z minulých ročníků. V pátek po bohoslužbě proběhne setkání rodičů dětí 1. tříd.
  • Pastorační rada se sejde v pondělí po bohoslužbě.
  • Dnešní farní den bude po společné bohoslužbě u farního kostela pokračovat od 12:30 společným obědem a individuálním i společným programem.