Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 7. 2022
SLAVNOST SV. PROKOPA, hlavního patrona farnosti
10.30za rodiče Prudilovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
4. 7. 2022
sv. Prokop
18.00na dobrý úmysl, na poděkování Pánu Bohu za ochranu rodiny a za duše v očistci
ÚTERÝ
5. 7. 2022
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
18.00k 25. výročí úmrtí maminky Boženy Sedláčkové a za celou živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
6. 7. 2022
sv. Marie Gorettiová
  
ČTVRTEK
7. 7. 2022
sv. Wilibald
18.00za zemřelou Evu Hrdličkovou, rodinu Vlachovu, Kašparovu a Káčerikovu a duše v očistci
PÁTEK
8. 7. 2022
sv. Kilián
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
9. 7. 2022
sv. Veronika Giulianiová
18.00s nedělní platností
za Marii a Miloslava Krejsovy a živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
10. 7. 2022
15. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Františka Petrů a celou živou a zemřelou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Ve středu mše svatá pro pacienty a zaměstnance nemocnice nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 7. 2022
SLAVNOST SV. PROKOPA, hlavního patrona farnosti
7.30za Josefa Hejla, sestru Miladu, rodiče a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
4. 7. 2022
  
ÚTERÝ
5. 7. 2022
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, hlavních patronů Moravy a patronů Evropy
  
STŘEDA
6. 7. 2022
sv. Marie Gorettiová
18.00za Antonína Olšana a rodiče
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h //
ČTVRTEK
7. 7. 2022
  
PÁTEK
8. 7. 2022
sv. Kilián
18.00Za Roding Šiffelovu, Požárkovu a Novákovu
SOBOTA
9. 7. 2022
sv. Veronika Giulianiová
7.30za Oldřicha Štěpána a manželku
NEDĚLE
10. 7. 2022
15. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Františka Ducháčka a babičku a sestru Janu Odvalilovou