Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 3. 2024
3. NEDĚLE POSTNÍ
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 75 LET ŽIVOTA s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
4. 3. 2024
po 3. neděli postní (sv. Kazimír)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za živou a zemřelou rodinu Komprdovu
ÚTERÝ
5. 3. 2024
po 3. neděli postní
18.00za zemřelou sestru Dášu a celou rodinu
STŘEDA
6. 3. 2024
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
7. 3. 2024
po 3. neděli postní (sv. Perpetua a Felicita)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelé tetičky Růženu a Julii
PÁTEK
8. 3. 2024
SLAVNOST SV. JANA Z BOHA, zakladatele řádu Milosrdných bratří
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
9. 3. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za Františku Bušovou, manžela a živou rodinu
NEDĚLE
10. 3. 2024
4. NEDĚLE POSTNÍ - Laetare (Radostná)
10.30s latinským ordinariem této neděle za Vlastimila Širůčka a sourozence a na poděkování za 49 let manželství
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 3. 2024
3. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za živé i zemřelé z rodiny Loukotovy, Stloukalovy a Ševčíkovy
9.00(s představením dětí, připravujících se na 1. svaté přijímání) za všechny živé a zemřelé z rodiny Novotné a Ehrenbergerovy
PONDĚLÍ
4. 3. 2024
  
ÚTERÝ
5. 3. 2024
  
STŘEDA
6. 3. 2024
po 3. neděli postní
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na poděkování s prosbou o požehnání a šťastnou hodinu smrti a za zemřelou manželku Alžbětu Prchalovou
18.00FARA za zemřelé Jana a Jarmilu Janhubovy, příbuzné a všechny duše v očistci
18.45FARA Možnost adorace a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
7. 3. 2024
  
PÁTEK
8. 3. 2024
po 3. neděli postní (sv. Jan z Boha)
18.00Vedená zvláště pro mládež, nejen připravující se na biřmování, a na zahájení duchovní obnovy za dvoje zemřelé rodiče a všechny duše v očistci
SOBOTA
9. 3. 2024
po 3. neděli postní (sv. Františka Římská)
10.00za Marii a Josefa Ondráčkovy, její živou a zemřelou rodinu a všechny duše v očistci
NEDĚLE
10. 3. 2024
4. NEDĚLE POSTNÍ
7.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 80 LET ŽIVOTA S PROSBOU O POMOC DO DALŠÍCH LET
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
  • K událostem týdne: O víkendu nás čeká duchovní obnova na téma společenství, která proběhne následující víkend: chceme si najít čas na obnovu společenství s Pánem, abychom mohli také pokračovat v obnově a růstu společenství v našich farnostech. Začneme se připravovat v pátek večerní bohoslužbou a celonoční adorací. (Na její individuální část se zapisujte). Hlavní část proběhne v sobotu: po ranní společné modlitbě a snídani bude v 10 hodin bohoslužba a první promluva, bude následovat oběd (připravený opravdu pro nás pro všechny) a ve 13 hodin budou mít hosté z Řečkovic inspiraci a svědectví o jedné z forem malých společenství ve farnosti s besedou a po ní nám ukáží prakticky, jaká je jejich náplň. Zveme také vás, mladé – jedna skupinka bude jen pro vás. Děti budou mít po bohoslužbě program ve Skautské klubovně, (prosíme ještě o pomoc pár dobrovolníků z nás, kteří by se u nich vystřídali), od 15 hodin pak krátce pro vás rodiče a potom pro ně budou mít hosté z Knínic zážitkové setkání společenství tzv. Děti víry, (které vychází z Modliteb matek a otců). Celou obnovu zakončíme společnou modlitbou v 17 hodin. Prosíme ještě některé z vás o přihlášení k pomoci s přípravou a úklidem prostor nebo o přinesení něčeho drobného ke snídani či svačině. Při odchodu si vezměte pro sebe i pro pozvání dalších lidí z farností programy A4.
  • Z dalších oznámení: Při sbírce na tzv. Svatopetrský haléř jsme darovali 34 tisíc Kč. Díky!
  • Litoměřické diecézi byl vysvěcen nový biskup Stanislav Přibyl. Ten si jmenoval jako svého generálního vikáře Radka Jurnečku.
  • Dnes jste nejen vy děti zvané na křížovou cestu, kterou povedou děti, připravující se na 1. svaté přijímání. Sejdeme se v 15 hodin v kostele.
  • Děti, máte vepředu (ve farním kostele) zrnko Božího slova, kde Ježíš říká, že on sám je tím nejlepším chrámem. Úkolem na celý týden pro vás je vytvořit si – pokud nemáte – někde doma malý "oltářík", místo, kde se můžete každý den modlit.
  • Po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.