Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 3. 10. do 10. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 10. 2021
27. neděle v mezidobí Sbírka na opravu omítky v presbytáři farního kostela
10.30za zdárnou operaci
PONDĚLÍ
4. 10. 2021
sv. František z Assisi
18.00za živou a zemřelou rodinu Kolářovu, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
5. 10. 2021
sv. Faustyna Kowalská
18.00za zemřelé spolužáky, sousedy, spolupracovníky a kamarádky
STŘEDA
6. 10. 2021
(sv. Bruno)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
7. 10. 2021
Panna Maria Růžencová
18.00za maminku Ludmilu Jochmanovou (k jejím nedožitým 100 rokům)
PÁTEK
8. 10. 2021
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
9. 10. 2021
18.00s nedělní platností
za Karla Hodera
NEDĚLE
10. 10. 2021
28. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 82 roků života
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 3. 10. do 10. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
3. 10. 2021
27. neděle v mezidobí Sbírka na opravu omítky v presbytáři farního kostela
7.30za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, živou rodinu a duše v očistci
9.00se KŘTEM Damiana a Melanie Striových na poděkování za 10 let společného života s prosbou o pomoc do dalších let
PONDĚLÍ
4. 10. 2021
sv. František z Assisi
  
ÚTERÝ
5. 10. 2021
sv. Faustyna Kowalská
  
STŘEDA
6. 10. 2021
10.00za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
18.00za manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu a za bratra
ČTVRTEK
7. 10. 2021
Panna Maria Růžencová
  
PÁTEK
8. 10. 2021
18.00vedená zvláště pro děti za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu a Bednářovu a za duše v očistci
SOBOTA
9. 10. 2021
7.30za Bohumilu Štěpánovou a manžela
NEDĚLE
10. 10. 2021
28. neděle v mezidobí
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za zemřelé rodiče, sourozence, manžela a příbuzné s poděkováním za vyslyšené prosby, ochranu a zdraví rodiny na přímluvu Panny Marie
  • Koláč pro hospic si budete moci koupit opět i v Letovicích, abychom podpořili Charitu v péči o umírající, a to ve středu 6. října od 10 do 17 hodin!
  • Zvláště vás, děti, zveme příští pátek oslavit svátost smíření: vyvrcholí tím získání prvního klíče čistého srdce k pokladu Božího království: přede mší svatou od 17:15.
  • K volbám mají pro nás biskupové poselství: Bratři a sestry, volby jsou jedinečné, k dalšímu směřování naší země důležité a přelomové. Kard. Tomášek prohlásil v r. 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“ Závazek trvá. Co to znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Jestliže jsme křesťané, máme být také dobrými občany a sousedy. Vhceme udělat všechno, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit strany či jednotlivé kandidáty jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením v morálce, spravedlnosti či záměry Stvořitele. Dále je důležité autenticky křesťansky žít a poctivě pracovat. Naší povinností je pak modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. Modleme se vytrvale za dobrý výsledek voleb, např. růženec, nebo alespoň desátek ve farnostech či v rodinách za dar moudrosti pro voliče i kandidáty. V pátek by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme! Biskupové Čech, Moravy a Slezska
  • Jsme zvaní k synodě, tedy společnému hledání celé církve, jak bychom dnes měli fungovat. Bude zahájena tento rok v diecézích: u nás v katedrále v neděli 17. října odpoledne, v Římě příští neděli!
  • Všichni jsme poslaní (na misii) hlásat evangelium. To si připomínáme zvláště tento měsíc. Nejdůležitější je být svědectvím každý na svém místě láskou, příp. i slovem. Naše praktická pomoc může být zvláště potřebná v zemích třetího světa. K tomu je také určen výtěžek misijní sbírky. Zveme zejm. vás děti, abyste k ní přispěli i svými výrobky, které budeme tvořit v sobotu 16. října.
  • Svátost nemocných budeme letos slavit při bohoslužbách 29. neděle v mezidobí, tedy v sobotu a v neděli 16. a 17. října. Zveme vás – vážně nemocné a dorostence pro nebe, kteří ji budete chtít přijmout, abyste se na ni připravili také přijetím svátosti smíření.
  • Pro rodiny vyšla další video-katecheze. Odkaz najdete na internetových stránkách.
  • NÁSTĚNKY dostávají pomalu systém: Kromě nástěnek s hlavními informacemi ve vstupu a na straně sloupu nejblíže bočnímu vchodu je důležitá boční strana sloupu, kde najdete různé pozvánky a duchovní informace, strana u hlavního vstupu bude sloužit dětem a mládeži. Rodiny s dětmi si příští neděli budou moci vzít fotografie z dočasných nástěnek z práce s dětmi.