Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
10.30za Jaroslava Ducháčka, sourozence a rodiče
PONDĚLÍ
29. 8. 2022
Umučení sv. Jana Křtitele
18.00za Jiřího Juráčka, otce a vnoučka Maxíčka
ÚTERÝ
30. 8. 2022
18.00za dar zdraví pro Martinku a její rodiče
STŘEDA
31. 8. 2022
  
ČTVRTEK
1. 9. 2022
Světový den modliteb za péči o stvoření (sv. Jiljí)
18.00za schopnost dobře pečovat o naši zem
PÁTEK
2. 9. 2022
14.00za dary Ducha Svatého pro vnučku Alžbětu a urovnání vztahů v rodině
SOBOTA
3. 9. 2022
sv. Řehoř Veliký
18.00s nedělní platností
za Františka Doseděla a dvoje rodiče
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Burianovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
7.30za Marii a Františka Novotné, ct. sestru Zdenku a rodné sestry Marii, Annu a Josefu
9.00na poděkování za 30 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let
PONDĚLÍ
29. 8. 2022
(Umučení sv. Jana Křtitele)
  
ÚTERÝ
30. 8. 2022
  
STŘEDA
31. 8. 2022
18.00za manžela, celou rodinu a za duše v očistci
ČTVRTEK
1. 9. 2022
Světový den modliteb za péči o stvoření (sv. Jiljí)
  
PÁTEK
2. 9. 2022
Pro Nejsvětější Srdce Ježíšovo
18.00s krátkou adorací a svátostným požehnáním za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
3. 9. 2022
sv. Řehoře Velikého
7.30za rodinu Hrdličkovu, Honzálkovu a za duše v očistci
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
7.30za Annu a Františka Janíkovy a jejich Františka a Janu
9.00s žehnáním žákům a učitelům za Marii a Josefa Trundovy a celou živou a zemřelou rodinu
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Na sobotní adoraci se můžete zapisovat.
  • Farní den nás čeká již za 14 dní: začne bohoslužbou v 11 hodin místo deváté. Má být setkáním celé naší širší farnosti. Pozvěte ty, kteří by mohli přijít (vzadu jsou ještě pozvánky). Vás, kteří byste byli ochotní něco napéci, o to poprosíme, muži, kteří byste byli ochotni pomoci s chystáním či i při farním dni, hlaste se Lukášovi Pavelcovi.
  • Mládež je zvaná na celosvětové setkání příští prázdniny do Lisabonu!
  • Výuka náboženství vychází letos takto: 1. ročník ve středu od 12:10, 2. a 3. ročník v úterý, 4. v pátek od 13:05, 5. na Letokruhu ve čtvrtek od 13:15, 6.–7. v pondělí od 13:05, 8.–9. v pátek ve 14 hodin. Detaily jsou vyvěšeny na farních stránkách.
  • Pro potřebné rodiny a na pískoviště na farním dvoře budeme pořizovat hračky, příp. dětské kolo. Kdo byste měli nějaké, které už nepoužíváte, můžete je darovat.
  • Dnes ve 20:20 na TV Noe doporučujeme záznam hry na náměty Hradu v nitru sv. Terezie z Avily divadla na Orlí.