Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 6. do 5. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 6. 2020
13. neděle v mezidobí
10.30za Marii a Josefa Lucovy
PONDĚLÍ
29. 6. 2020
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů diecéze
18.00na poděkování za 70 let života s prosbou o zdraví a pomoc pro celou rodinu
ÚTERÝ
30. 6. 2020
18.00za babičku Růženu, Anelu, dědečka Jana a Aloise
STŘEDA
1. 7. 2020
sv. Theobald (Děpolt)
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 7. 2020
sv. Ota
18.00za zemřelého Martina Vytasila
PÁTEK
3. 7. 2020
svátek sv. Tomáše
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
4. 7. 2020
Slavnost SV. PROKOPA, opata, hlavního patrona farnosti - vigilie
18.00s nedělní platností
za dr. Milana Pištěláka
NEDĚLE
5. 7. 2020
Slavnost SV. PROKOPA, opata, hlavního patrona farnosti
10.30za zemřelé rodiče Annu a Josefa Nečasovy, prarodiče, ostatní příbuzné a duše v očistci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Dnešní sbírka je určena pro bohoslovce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 6. do 5. 7. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 6. 2020
13. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Žouželovou, Vránovou a Dvořákovou a za duše, na které nikdo nepamatuje
9.00za Marii Novotnou, její sourozence a duše v očistci
PONDĚLÍ
29. 6. 2020
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů diecéze
  
ÚTERÝ
30. 6. 2020
  
STŘEDA
1. 7. 2020
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za zemřelého Stanislava Fáberu a příbuzné
18.00za Josefa Hejla, sestru, rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK
2. 7. 2020
  
PÁTEK
3. 7. 2020
Svátek sv. Tomáše
18.00Na ukončení školního roku za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
4. 7. 2020
7.30Za dvoje rodiče, zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
5. 7. 2020
Slavnost SV. PROKOPA, opata, hlavního patrona farnosti
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI a za poutníky
9.00za manžela, živou a zemřelou rodinu Pravcovu, Prudkou a Burgerovu (slouží o. Alois)
  • Jako každý měsíc před 1. pátkem bude ve středu po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost k osobní adoraci a modlitbě.
  • a v pátek bude o. Jiří udělovat svátosti těm, kteří se již ze zdravotních důvodů nedostanou do kostela, v jejich domech.
  • Připomínáme pozvání na farní setkání a opékání po páteční mši svaté.
  • Pokud to počasí dovolí, byla by společná práce na farní garáži (která dosud nemohla proběhnout) i následující víkend před poutí: v pátek odpoledne a v sobotu.
  • Přijmout svátost manželství chtějí Jakub Roztočil a Zuzana Hoderová z Letovic, a to v sobotu 11. července. Modleme se za ně. Kdo by věděl o nějaké překážce, ať ji dá na vědomí faráři.
  • Děti, máte tu všechna dopis, přijďte si pro něj po mši svaté do boční kaple.