Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 5. 2023
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na charitativní účely)
10.30na poděkování za dar 58 let ministrantské služby
PONDĚLÍ
29. 5. 2023
Panny Marie, Matky církve
17.45májová pobožnost
18.00na poděkování za 38 roků života s prosbou o ochranu do dalších let
ÚTERÝ
30. 5. 2023
sv. Zdislavy
18.00za rodinu
STŘEDA
31. 5. 2023
Navštívení Panny Marie
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 6. 2023
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18.00za osvobození od škodlivých závislostí a za duše v očistci
PÁTEK
2. 6. 2023
sv. Marcelin a Petr
14.00za zdar operace a uzdravení ctihodné sestry Ráchel
SOBOTA
3. 6. 2023
(sv. Karel Lwanga a druhové)
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
4. 6. 2023
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30za živou a zemřelou rodinu Havlíčkovu, Lavickou, Pevnou, Heřmanovu, Královu, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • V pondělí 29. května je poslední májová pobožnost. Počínaje sobotou 3. června budou zpívané litanie k Božskému srdci Páně vždy v sobotu od 17.45. Modlitba svatého růžence začne tyto dny v 17.15.
 • V pátek 2. června se zapojíme do akce NOC KOSTELŮ. Klášterní kostel i hrobka budou od 17 hodin otevřeny k modlitbě a prohlídce, v případě zájmu i komentované. Od 19 hodin bude kostel asi na 45 minut uzavřen, protože v hrobce místní ministrantská schola zazpívá ukázky gregoriánského chorálu.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 5. 2023
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na charitativní účely)
7.30za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu a Voldřichovu a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
29. 5. 2023
(Panny Marie, Matky církve)
  
ÚTERÝ
30. 5. 2023
(sv. Zdislava)
  
STŘEDA
31. 5. 2023
Svátek Navštívení Panny Marie
18.00(vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. sv. přijímání) za rodiče Chladilovy a prarodiče
ČTVRTEK
1. 6. 2023
Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  
PÁTEK
2. 6. 2023
Ke cti Nejsvětějšího Srdce
18.00s krátkou adorací za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
3. 6. 2023
sv. Karel Lwanga a druhů, mučedníků
7.30za Josefa Štěpána a manželku
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Jitkou Ježovou
NEDĚLE
4. 6. 2023
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7.30za Marii, Albínku a Viléma Francovy, syna Albína a dceru Ludmilu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
 • K akcím týdne: Májové modlitby s Marií budou dnes ve 13:30 hodin v Kochově, v 18 hodin Jasinově a v 19 hodin v Kladorubech u obnoveného kříže, pondělí v 18 hodin tamtéž a v 19 hodin v Třebětíně, úterý v 19 hodin u zvoničky v Podolí, ve středu v 18 hodin v Jasinově.
 • K akcím týdne Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme hlavně v pátek přinášet svátosti.
 • V pátek proběhne i v našich kostelech Noc kostelů, v klášterním kostele budou v 19 hodin v Hrobce ukázky gregoriánského chorálu. Kdo by byl ochoten přispět drobnou pomocí v přípravě či v průběhu, dejte vědět.
 • Ministranti se v sobotu sejdou na mši svatou, po ní pojedou do Brna.
 • Na celodenní sobotní adoraci se můžete se psát na stolečku a na internetu. Ideálně obsaďte jednu hodinu. Pokud nemáte čas, je možné přijít kdykoliv.
 • Příští neděli ve 14:30 bude výroční požehnání u obnovené kapličky ve Slatince.
 • K pozdějším akcím: Po prázdninách začne další příprava na biřmování pro všechny generace, nejmladší mohou začít ti, kteří na začátku roku 2025 dovrší 15 let. Hlaste se. Vás, kteří byste byli ochotni s přípravou jakkoli pomoci, zveme na setkání ve středu 28. června večer.
 • Je mnoho dalších příležitostí setkat se s lidmi i mimo farnost. Využívejme je, protože to je naše poslání.
 • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
 • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.