Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční (Den modliteb za sdělovací prostředky)
10.30na poděkování za 37 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
30. 5. 2022
Památka sv. Zdislavy
17.45májová pobožnost
18.00za kmotřence a (koncelebrační úmysl) za rodinu Řezníkovu, Pravcovu a Dvořákovu
ÚTERÝ
31. 5. 2022
Svátek Navštívení Panny Marie
18.00za Lawrence Korenkovou
STŘEDA
1. 6. 2022
Památka sv. Justina
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 6. 2022
po 7. neděli velikonoční (sv. Marcelin a Petr)
18.00za Aloise Tenoru, manželku a děti
PÁTEK
3. 6. 2022
Památka sv. Karel Lwangy a druhů
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
4. 6. 2022
17.45litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
za uzdravení a zdárný průběh operace
NEDĚLE
5. 6. 2022
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na diecézní charitativní účely)
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Po celý červen budou vždy v sobotu od 17.45 litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Modlitba svatého růžence se posouvá na 17.15.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční (Den modliteb za sdělovací prostředky)
7.30za manžela, rodiče Pravcovy, Burgrovy a Prudké
9.00za rodinu Purketovu a Chaloupkovu a za duše v očistci (slouží o. Alois)
PONDĚLÍ
30. 5. 2022
Památka sv. Zdislavy
  
ÚTERÝ
31. 5. 2022
Navštívení Panny Marie
  
STŘEDA
1. 6. 2022
Památka sv. Justina
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za manžela pana Petra
18.00za Josefa Hodice a zemřelou rodinu s prosbou o pomoc a Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
2. 6. 2022
po 7. neděli velikonoční
  
PÁTEK
3. 6. 2022
Památka sv. Karel Lwangy a druhů
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
4. 6. 2022
11.00KŘEST Hynka Štencla
21.00VIGILIE Slavnosti Seslání Ducha svatého za Mons. Václava Kulhánka
NEDĚLE
5. 6. 2022
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (Sbírka na diecézní charitativní účely)
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče, a Alojsii Staňkovou
9.00za zemřelé manžele Skoumalovy a jejich rodiče
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Ministranti se sejdou tuto sobotu v 7:50 v kostele.
  • Společně se modlit za přijetí Ducha svatého jsme zváni denně v 19 hodin nebo po večerní mši svaté v tom kostele, ve kterém bude; příští sobotu před vigilií ve farním kostele. Rozpis je vzadu i zde.
  • Májová modlitba s matkou Boží bude v úterý 31. 5. v 19 hodin ve Skrchově, dnes – v neděli – v 17 hodin v Kněževísku u kapličky.
  • V sobotu 4. bude opět adorace. Můžete se zapisovat ve farním kostele na stolečku nebo internetu.
  • V neděli 5. ve 14:30 zveme všechny – zvláště rodiny – na Faralympiádu na školní hřiště.
  • Slyšte slovo biskupa Vojtěcha: "Milé sestry, bratři, je to rok, kdy jsem v pětasedmdesáti letech po zaslání abdikace papeži vyzval vás všechny k modlitbě za nového diecézního biskupa. V den slavnosti Nanebevstoupení jmenoval papež František 14. brněnským biskupem Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa a generálního vikáře. Při této příležitosti bych vám všem chtěl poděkovat za třicet dva let s vámi ve službě. Celý život jsem prosil Pána, abych se stal jeho darem pro druhé. A stále jsem cítil, jak On obdarovával mne. Vždy jsem byl šťastný, že mne povolal do své služby, a prosil jsem ho, aby takovou radost poznalo co nejvíce lidí. Znovu a znovu jsem žasl, jak v jeho blízkosti ztrácely všechny kříže služby svou hrozivost a tíhu, i tehdy, kdy mne Bůh obdarovával i tím, co mi bral. Jako váš biskup jsem se snažil – při zachování co největší možné svobody – umožňovat kněžím i ostatním, aby svými dary a možnostmi byli dobrým a tvárným stavebním materiálem Ducha svatého. Naše církevní společenství jsem vnímal jako širokou řeku, ohraničenou dvěma břehy, a mým přáním bylo, aby se na žádném nevylévala. Vnímal jsem stále vaši různorodou pomoc a duchovní podporu. Je vás tolik, kterým bych chtěl poděkovat za to, čím jste mi pomáhali v životě a péči o diecézi. Jmenovitě to není možné. Proto aspoň takto děkuji všem, které jsem poznal, i vám, kteří jste ve své starosti o církev a moji službu zůstali ve skrytosti. Ať vám Bůh mnohonásobně odplatí. A omlouvám se všem, které jsem zklamal, zranil či nenaplnil jejich očekávání. Biskup neodchází do penze, ale předává úřad. Proto chci být k dispozici svému nástupci ve všem, co uzná za vhodné a prospěšné pro naši diecézi. Mám radost, že se jím na biskupském stolci stal otec biskup Pavel, a přeji mu, aby ho neopouštěl jeho typický humor ani v situacích, které budou vypadat neřešitelně. Budu ho provázet modlitbami. Celé diecézi i každému z vás přeji slovy proroka Nehemiáše, aby radost z Hospodina byla vaší silou. Tak jako v předcházejících dvaatřiceti letech, zůstáváte dál v mých každodenních modlitbách. Ze srdce žehná emeritní biskup Vojtěch.