Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční
10.30na poděkování za 37 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PONDĚLÍ
30. 5. 2022
sv. Zdislava
17.45májová pobožnost
18.00za kmotřence
ÚTERÝ
31. 5. 2022
svátek Navštívení Panny Marie
  
STŘEDA
1. 6. 2022
sv. Justin
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 6. 2022
sv. Marcelin a Petr
  
PÁTEK
3. 6. 2022
sv. Karel Lwanga a druhové
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
4. 6. 2022
sv. František Caracciolo
  
NEDĚLE
5. 6. 2022
Slavnost Seslání Ducha svatého
10.30za zemřelou rodinu Roháčkovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 5. 2022
7. neděle velikonoční
7.30za manžela, rodiče Pravcovy, Burgrovy a Prudkých
9.00s žehnáním elektronických médií ZA DOBROU SLUŽBU A VYUŽÍVÁNÍ SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
PONDĚLÍ
30. 5. 2022
sv. Zdislava
  
ÚTERÝ
31. 5. 2022
Svátek Navštívení Panny Marie
  
STŘEDA
1. 6. 2022
sv. Justina
10.00za manžela p. Petra
18.00za Josefa Hodicea zemřelou rodinu s prosbou o pomoc a Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
18.45Možnost tiché i vedené adorace do 20h
ČTVRTEK
2. 6. 2022
po 7. neděli velikonoční
  
PÁTEK
3. 6. 2022
sv. Karel Lwanga a druhové
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
4. 6. 2022
21.00za Mons. Václava Kulhánka, kanovníka českobudějovického
NEDĚLE
5. 6. 2022
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7.30za Karla Juříka, dvoje rodiče, a Alojzii Staňkovou
9.00za zemřelé manžele Skoumalovy a jejich rodiče
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Ministranti se sejdou tuto sobotu na mši svatou.