Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 4. 2024
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (sv. Ludvík Maria Grignion)
10.30za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
29. 4. 2024
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
18.00na dobrý úmysl
ÚTERÝ
30. 4. 2024
po 5. neděli velikonoční
18.00ZA NENAROZENÉ DĚTI
STŘEDA
1. 5. 2024
po 5. neděli velikonoční (Sv. Josef, dělník)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 5. 2024
sv. Atanáš, biskup a učitel církve
17.45májová pobožnost
18.00ZA POKOJ VE SVĚTĚ
PÁTEK
3. 5. 2024
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
4. 5. 2024
(sv. Florián)
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
za dar zdraví a dary Ducha svatého
NEDĚLE
5. 5. 2024
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Den modliteb za pronásledované křesťany – sbírka na jejich podporu)
10.30za Jana a Cecílii Kolářovy a jejich rodiče
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Májové pobožnosti budou každé pondělí, čtvrtek a sobotu přede mší svatou, od 17.45. Modlitba svatého růžence začne tedy v tyto dny již v 17.15.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 4. 2024
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (sv. Ludvík Maria Grignion)
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00NA PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET MANŽELSTVÍ s prosbou za všechny živé i zemřelé z rodiny a všechny duše v očistci
PONDĚLÍ
29. 4. 2024
Sv. Kateřiny Sienské
  
ÚTERÝ
30. 4. 2024
  
STŘEDA
1. 5. 2024
Sv. Josef, dělník
18.00za Lubomíra Brožka a rodinu Brožkovu
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
2. 5. 2024
sv. Atanáš
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Jiřím Kolářem z Vyhlídky.
PÁTEK
3. 5. 2024
Svátek sv. Filipa a Jakuba
18.00s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za živé i zemřelé členy společenství živého růžence a na jejich úmysly (slouží Miroslav Parajka)
SOBOTA
4. 5. 2024
sv. Florián
10.00s ROZLOUČENÍM s p. Ladislavem Topolářem
NEDĚLE
5. 5. 2024
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Den modliteb za pronásledované křesťany – sbírka na jejich podporu)
7.30za Jiřinu Ondráčkovou, rodinu Komárkovu, Ondráčkovu a Brožkovu
9.00ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 • K akcím týdne: Ekonomická rada se sejde tento čtvrtek.
 • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme přinášet svátosti zejm. tento pátek.
 • Připojme se v tomto měsíci máji intenzivněji k modlitbě s Matkou Boží a matkou církve. Můžete navrhnout také setkání u vaší kapličky či křížku.
 • Hlaste se na následující farní víkend, zaměřený zejm. na rodiny s dětmi, na odkazu v ohláškách. Na internetu a na plakátcích najdete bližší informace.
 • Příští neděli 5. května jsme zváni na Večer chval.
 • K pozdějším akcím: Ve středu 8. května jsme zvaní putovat společně s věřícími a kněžími celého děkanátu do Vřesic s hlavní bohoslužbou na přímluvu blahoslaveného Engelmara Unzeitiga ve 14 hodin.
 • Pozor, v neděli za 14 dní 12. května bude místo "deváté" poutní bohoslužba ve Třebětíně ve 14 hodin!
 • Z dalších oznámení: Děkujeme Lukemu a vam ostatním za práci na nových lavicích a na stodole, stále je třeba dalších pomocníků na pokračování obou prací.
 • Dnes v 17 hodin bude druhá porada na farní tábor.
 • po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.