Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 3. 2020
5. neděle postní
10.30bez účasti lidu za Vlastimila Širůčka a celou rodinu
PONDĚLÍ
30. 3. 2020
Pondělí po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu za rodinu Hruškovu, Burianovu a Roháčkovu
ÚTERÝ
31. 3. 2020
Úterý po 5. neděli postní
18.00ve farním kostele za živou a zemřelou rodinu Čechovu a Měšťanovu
STŘEDA
1. 4. 2020
Středa po 5. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
ČTVRTEK
2. 4. 2020
Čtvrtek po 5. neděli postní
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
PÁTEK
3. 4. 2020
Pátek po 5. neděli postní
14.00mše svatá v nemocniční kapli - do odvolání výhradně pro pacienty nemocnice!!!
SOBOTA
4. 4. 2020
Sobota po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu na poděkování za 64 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
5. 4. 2020
Květná (pašijová) neděle
10.30bez účasti lidu na poděkování za 33 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
29. 3. 2020
5. neděle postní
7.30bez účasti lidu za rodinu Fidlerovu, Kvapilovu a za duše v očistci
9.00bez účasti lidu za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Řezníkovou, Pravcovou, Šabrňákovu, Novákovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
30. 3. 2020
Pondělí po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu za obrácení a spásu duší všech, kdo v nejbližší době zemřou, a za duše v očistci
ÚTERÝ
31. 3. 2020
Úterý po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu z klášterního kostela
STŘEDA
1. 4. 2020
Středa po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu za rodinu Požárkovu
ČTVRTEK
2. 4. 2020
Čtvrtek po 5. neděli postní
  
PÁTEK
3. 4. 2020
Pátek po 5. neděli postní
18.00bez účasti lidu za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
4. 4. 2020
Sobota po 5. neděli postní
7.30bez účasti lidu na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu
NEDĚLE
5. 4. 2020
Květná (pašijová) neděle
7.30bez účasti lidu* za všechny obyvatele farnosti
9.00bez účasti lidu Za syna Pavla, manžela a živou rodinu
  • Při bohoslužbách příští – květné neděle se budou žehnat ratolesti, které tam budou do té doby přinesené. Po každé bohoslužbě bude možné si je odnést domů.
  • Velikonoce budeme slavit v rodinách. Nejdůležitější inspirace budete nacházet na internetových stránkách farnosti. Budeme sem v nejbližších dnech přidávat podrobnější informace. Na Bílou sobotu bude celý den otevřený kostel pro osobní modlitby. Eucharistii přijmeme spolu s celou českou církví o nejbližší velikonoční neděli po karanténě. Sledujte internetové stránky farnosti (nebo nástěnku).
  • Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale příp. také ke slavení svátosti smíření nebo svátosti nemocných – otevřená: o nedělích od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30, ve všední dny od 7:00 do 8:00 a (kromě čtvrtku) od 18:30 do 19:30, v sobotu od 8:00 do 8:30. Zachovávejte všechny předpisy o získávání nezbytných potřeb a o vycházkách.
    Svátost smíření můžete kvůli ochraně zdraví všech odložit na dobu po zrušení restriktivních opatření. V tom případě vzbuďte dokonalou lítost (v modlitbě Bohu vyznejte své hříchy s předsevzetím přijmout svátost smíření hned, jak to bude možné).
  • Od pondělí se koná týden modliteb za mládež a v sobotu v rámci světového dne mládeže farní setkání mládeže přes technické sdělovací prostředky. Připojte se k nám v modlitbě! Více informací je na internetových stránkách farnosti.
  • Ještě před karanténou jsme se setkali s pastorační radou a uvažovali nad smyslem a cílem její práce. Přemýšlíme, jaké jsou největší výzvy situace, kterou v těchto letech ve farnosti prožíváme. Z konkrétních věcí jsme dále mluvili o vhodnosti začít přípravu nové generace na svátost biřmování nebo o potřebě nabídnout doprovázení nové generaci mládeže.