Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 1. do 4. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 1. 2024
4. neděle v mezidobí
10.30za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
PONDĚLÍ
29. 1. 2024
18.00za Annu a Františka Bílé, Annu, Willyho, Alenu, Mirka Procházku a ostatní zemřelé příbuzné
ÚTERÝ
30. 1. 2024
18.00na poděkování za návrat z dlouhé cesty
STŘEDA
31. 1. 2024
(sv. Jan Bosko)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 2. 2024
18.00ZA ZTRACENÉ A POHŘEŠOVANÉ, JEJICH RODINY A DUŠE V OČISTCI
PÁTEK
2. 2. 2024
Svátek Uvedení Páně do chrámu
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
3. 2. 2024
sv. Blažej
18.00s nedělní platností
za zemřelé Marii a Miloslava Krejsovy a celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
4. 2. 2024
5. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou maminku Annu s prosbou o požehnání pro živou rodinu
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 1. do 4. 2. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 1. 2024
4. neděle v mezidobí (sv. Tomáš Akvinský)
7.30na poděkování za 86 roků života maminky Marie Hejlové
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
29. 1. 2024
  
ÚTERÝ
30. 1. 2024
  
STŘEDA
31. 1. 2024
sv. Jan Bosko
18.00FARA za Josefa Procházku a všechny z rodiny Procházkovy a Stloukalovy
ČTVRTEK
1. 2. 2024
  
PÁTEK
2. 2. 2024
Svátek Uvedení Páně do chrámu
18.00s žehnáním svící a krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za živé i zemřelé členy společenství živého růžence a na jejich úmysly
SOBOTA
3. 2. 2024
sv. Blažeje
7.30FARA se Svatoblažejským požehnáním za rodiče Němcovy, sourozence a všechny duše v očistci
NEDĚLE
4. 2. 2024
5. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Zdenku a Stanislava Čudánovy, všechny živé a zemřelé z rodiny a všechny duše v očistci
 • K událostem týdne: Ty, kteří se již nedostanou do kostela, budeme zejm. v pátek navštěvovat se svátostmi.
 • Ministranti budou mít v sobotu od 7:25 schůzku.
 • Na celodenní sobotní adoraci se můžete zapisovat na stolečku a na internetu.
 • Z pozdějších událostí: Začneme intenzivněji připravovat březnovou duchovní obnovu na téma společenství. Aby se to dobře podařilo, vytváří se užší organizační tým pro tvorbu programu, pozvání a koordinaci úkolů. Kdybyste někdo měl chuť k tomuto přispět, nabídněte svoji pomoc o. Jiřímu nebo někomu z pastorační rady.
 • Z dalších oznámení: Sbírkou na biblické dílo jsme darovali 20 tis. korun.
 • Děkujeme všem organizátorům plesu a vám všem, kteří jste přispěli dary do tomboly, přípravou jídla či jakkoli jinak k tomu, že se vydařil!
 • Na nedělním setkání k pastoraci dětí se nás sešlo velmi málo, ale přesto jsme předpřipravili malý postní program a povelikonoční dílničky. Budeme rádi, když budete dále nabízet svoji pomoc.
 • Biskup Pavel nám píše o kněžské formaci: "Milí přátelé, v dnešním Markově evangeliu jsme slyšeli, že Ježíšovo učení má skutečnou moc. Tato moc však potřebuje hlasatele, aby mohla pronikat skrze svědectví a službu do lidských srdcí. Vzhledem k tomu, že je tu opět doba spojená s životním rozhodováním nejen pro ty, kdo budou skládat maturitní zkoušku, obracím se na vás, kteří zvažujete vykročit ke kněžské službě. Jde o povolání, o němž svatý farář arský říká, že má být láskou Kristova srdce. Žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit jako málo čitelná. O to více potřebujeme obětavé, odhodlané a radostné kněze. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří vnímáte povolání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku do kněžského semináře můžete zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března 2024. Formulář přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství. Spojen v modlitbě na tento úmysl s vámi, biskup Pavel."
 • Dnes v 16:30 připomínáme pozvání k farnímu synodálnímu setkání. Materiály k přípravě jsou ještě vzadu v obou našich kostelech.
 • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.