Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 27. 8. do 3. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 8. 2023
21. neděle v mezidobí (sv. Monika)
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA, za živou a zemřelou rodinu Žouželovu, Dvořákovu, Vránovu a další příbuzné
PONDĚLÍ
28. 8. 2023
sv. Augustin
18.00za personál domu s pečovatelskou službou
ÚTERÝ
29. 8. 2023
Umučení sv. Jana Křtitele
18.00za zemřelou kamarádku Ivanu
STŘEDA
30. 8. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
31. 8. 2023
18.00za dar zdraví a Boží pomoc a ochranu
PÁTEK
1. 9. 2023
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
2. 9. 2023
18.00s nedělní platností
ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
NEDĚLE
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí (sv. Řehoř Veliký)
10.30za Marii Šudomovou a rodiče
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, na první pátek, první sobotu a v neděli 45 min.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 27. 8. do 3. 9. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 8. 2023
21. neděle v mezidobí (sv. Monika)
7.30za zemřelé rodiče, celou rodinu a duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
28. 8. 2023
(sv. Augustin)
  
ÚTERÝ
29. 8. 2023
(Umučení sv. Jana Křtitele)
  
STŘEDA
30. 8. 2023
18.00za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, za všechny živé z rodiny a duše v očistci
ČTVRTEK
31. 8. 2023
  
PÁTEK
1. 9. 2023
Světový den modliteb za péči o stvoření
18.00s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZA SCHOPNOST LÉPE PEČOVAT O STVOŘENÍ
SOBOTA
2. 9. 2023
ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie
6.45Rozjímání s Matkou Boží
7.30za Věru a Jana Doleželovy
NEDĚLE
3. 9. 2023
22. neděle v mezidobí (sv. Řehoř Veliký)
7.30za rodinu Valentovu
11.30za Marii a Jozefa Trundovy a jejich živou a zemřelou rodinu
  • K událostem týdne: Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme udělovat svátosti tento pátek.
  • V sobotu jsme zváni na diecézní pouť rodin. Více informací najdete na plakátku.
  • Příští neděli nás čeká farní den. Začne bohoslužbou v 11:30 – pozor, místo deváté! – Oběd je zajištěný. Stále se můžete hlásit na pomoci při přípravě či průběhu u faráře, Lukáše Pavelce nebo Lidušky Přichystalové. Jednou z konkrétních pomocí je napečení buchet. U východu si vezměte pozvánky pro konkrétní lidi z farnosti, kteří potřebují osobní pozvání. Kdybych měl ke třem slovům na pozvánce přidat tři hesla, která by vystihovala farní den a farnost pro nás, zvolil bych: "spolu", "společně pro Něho" a "společně pro všechny".
  • Z pozdějších událostí: Ve čtvrtek 7. září jsme zváni tradičně na pouť do Sloupu, Křtin a Vranova. Více informací na nástěnce.
  • Manželé, ať už vy sami nebo vámi pozvaní, jsou zváni na manželské večery v říjnu a listopadu. Více informací na nástěnce.