Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
10.30za Jaroslava Ducháčka, sourozence a rodiče
PONDĚLÍ
29. 8. 2022
umučení sv. Jana Křtitele
18.00za Jiřího Juráčka, otce a vnoučka Maxíčka
ÚTERÝ
30. 8. 2022
sv. Fiakr
  
STŘEDA
31. 8. 2022
sv. Rajmund
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 9. 2022
sv. Jiljí
18.00za schopnost dobře pečovat o naši zem
PÁTEK
2. 9. 2022
sv. Justus
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
3. 9. 2022
sv. Řehoř Veliký
18.00s nedělní platností
za Františka Doseděla a dvoje rodiče
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou rodinu Burianovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 8. 2022
22. neděle v mezidobí (sv. Augustin)
7.30za Marii a Františka Novotné, ct. sestru Zdenku a rodné sestry Marii, Annu a Josefu
9.00na poděkování za 30 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let
PONDĚLÍ
29. 8. 2022
umučení sv. Jana Křtitele
  
ÚTERÝ
30. 8. 2022
  
STŘEDA
31. 8. 2022
18.00za manžela, celou rodinu a za duše v očistci
ČTVRTEK
1. 9. 2022
sv. Jiljí – den modliteb za péči o stvoření
  
PÁTEK
2. 9. 2022
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
3. 9. 2022
sv. Řehoř Veliký
7.30za rodinu Hrdličkovy, Honzálkovu a za duše v očistci
NEDĚLE
4. 9. 2022
23. neděle v mezidobí
7.30za Annu a Františka Janíkovy a jejich Františka a Janu
9.00za Marii a Josefa Trundovy a celou živou a zemřelou rodinu
  • Těm, kteří se již nedostanou do kostela, bude svátosti udělovat o. Jiří tento pátek.
  • Ministranti se sejdou tuto sobotu na mši svatou.