Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 28. 3. do 4. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 3. 2021
Květná neděle
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
PONDĚLÍ
29. 3. 2021
Svatého týdne
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ÚTERÝ
30. 3. 2021
Svatého týdne
  
STŘEDA
31. 3. 2021
Svatého týdne
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 4. 2021
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00na poděkování za 65 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
PÁTEK
2. 4. 2021
Velký pátek
18.00velkopáteční obřady
SOBOTA
3. 4. 2021
Bílá sobota
18.00Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie za rodinu Ševčíkovu, Svobodovu a Zemánkovu
NEDĚLE
4. 4. 2021
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTVÁNÍ PÁNĚ
10.30za naše společenství
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798.
  • Na velikonoční obřady je možné se přihlásit od pondělí Svatého týdne 29. 3. v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou nebo před pobožností křížové cesty.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu bude od 8 do 12 hodin.
 • Na Boží Hod Velikonoční budou požehnány pokrmy.
 • Na stoleček vzadu v kostele jsme dali pár respirátorů české výroby. Pokud si zapomenete respirátor doma, můžete si z nich vzít.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 28. 3. do 4. 4. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
28. 3. 2021
KVĚTNÁ NEDĚLE
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za zemř. manžela a rodinu Pravcovou, Řezníkovu, Šabrňákovu a Novákovu
16.30Slavení svátosti smíření (Bude tu pro vás o. Jiří, o. Alois a o. Petr Košulič)
18.00Křížová cesta a sv. přijímání pro ty, kteří nebyli na mši svaté
PONDĚLÍ
29. 3. 2021
Svatého týdne
18.00Jasinov za zemřelé i živé obyvatele Jasinova, Zábludova a Kněževíska a jejich úmysly.
ÚTERÝ
30. 3. 2021
Svatého týdne
18.00za dar pokání a sílu vyznat své hříchy před Bohem ve svátosti smíření a za duše v očistci
STŘEDA
31. 3. 2021
Svatého týdne
16.30Možnost eucharistické adorace
18.00za Františku a Josefa Lukešovy, bratra Emila, Františka a Františku Musilovy a za duše v očistci
ČTVRTEK
1. 4. 2021
ZELENÝ ČTVRTEK
19.00Mše na památku Večeře Páně za kněze
PÁTEK
2. 4. 2021
Velký pátek
15.00Památka umučení Páně
SOBOTA
3. 4. 2021
Bílá sobota
20.00Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie za manžele Ondráčkovy a jejich rodiče
NEDĚLE
4. 4. 2021
Boží hod velikonoční
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za syna Petra a duše v očistci
 • Příležitost ke svátosti smíření kromě dnešního dne bude v pondělí v Jasinově od 17h, v úterý a ve středu 45 min. přede mší svatou a při adoraci, v pátek a v sobotu pak během dne na požádání.
 • Předvelikonoční úklid farního kostela bude tuto středu po mši svaté.
 • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, budeme udělovat v pátek v jejich domech.
 • Připomínáme, že si každý (kromě ministrantů, zpěváků a kostelníka) můžete vybrat jen jednu velikonoční bohoslužbu v jednom, nebo ve druhém kostela na Zelený čtvrtek, Velký pátek, v neděli Vzkříšení, nebo Velikonoční pondělí. Velikonoční vigilie se do toho nepočítá. Jen v případě, že bude 24 hodin před určitou bohoslužbou ještě volné místo, můžete si vybrat bohoslužbu druhou. Pro přihlášení do farního kostela si vezměte lístek (příp. kontaktuje pí. Marii Nečasovou: 702 050 598), do klášterního kontaktujte pí. Emilii Portlovou. V ostatních dnech slavte bohoslužby doma a využívejte možnosti přijmout eucharistii a časy otevřených kostelů. K modlitebním řetězům se zapisujte na internetu, nebo ve farním kostele na stolku.
 • Vzadu na stolku si vezměte velikonoční rozpis, kde najdete všechny podrobnosti ke slavení Velikonoc i s velikonočním přáním. Vezměte jej prosím také pro své příbuzné, sousedy a známé, i ty, o kterých víte, že chodívali do kostela, i když nyní už delší dobu nechodí. Má to být pro ně vyjádřením, že na ně myslíme, a nabídkami služeb z naší strany. Sejný rozpis najdete i na internetu.