Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 12. 2020
svátek Svaté rodiny
10.30za zemřelého P. Františka Janhubu, Jarmilu Janhubovou, syna Jaroslava, rodinu Beranovu a Janhubovu a duše v očistci
PONDĚLÍ
28. 12. 2020
Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
18.00za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
ÚTERÝ
29. 12. 2020
5. den v oktávu Narození Páně (sv. Tomáš Becket)
  
STŘEDA
30. 12. 2020
6. den v oktávu Narození Páně
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
31. 12. 2020
7. den v oktávu Narození Páně – poděkování a prosba pro nový rok
18.00na poděkování za uplynulý rok
PÁTEK
1. 1. 2021
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok a den modliteb za mír
10.30za naše společenství
SOBOTA
2. 1. 2021
vigilie slavnosti ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00s nedělní platností
za rodinu Novotnou
NEDĚLE
3. 1. 2021
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
10.30za P. Františka Krchňáka
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 12. 2020
Svátek Svaté rodiny
7.30za manžele a jejich rodiny z Letovic
9.00za manžele a jejich rodiny vesnic farnosti
PONDĚLÍ
28. 12. 2020
Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků
  
ÚTERÝ
29. 12. 2020
5. den v oktávu Narození Páně
18.00za Marii a Stanislava Kozlovy, dvoje rodiče a sourozence (úmysl z klášterního kostela)
STŘEDA
30. 12. 2020
Předjímání slavnosti Matky Boží, panny Marie
16.00v KOCHOVĚ za Štěpánku a Stanislava Širůčkovy a další úmysly (jen pro věřící z Kochova)
ČTVRTEK
31. 12. 2020
Vigilie SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
17.00za Jiřinu Pazuchovou a její rodiče, následovaná ADORACÍ (částečně vedenou s děkováním a prosbou do nového roku, částečně tichou) se svátostným POŽEHNÁNÍM A MOŽNOSTÍ PŘIJMOUT EUCHARISTII v 18:15 a v 18:45.
PÁTEK
1. 1. 2021
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Nový rok a den modliteb za mír
7.30za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
9.00ZA MÍR
SOBOTA
2. 1. 2021
adorační den farnosti
7.00začátek adoračního dne farnosti za diecézi a bohoslovce ranními chválami
17.00zakončení adoračního dne svátostným požehnáním a možností přijmout eucharistii
18.00vigilie SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ na poděkování za 50 let života s prosbou za celou rodinu a za duše v očistci
NEDĚLE
3. 1. 2021
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00na poděkování s prosbou o Boží ochranu
 • Účast ve farním kostele je jen cca 50 osob (kromě přisluhujících). Protože se tam z tohoto důvodu (zejm.) o nedělích nevystřídáme všichni, můžete se připravit domácí bohoslužbou či osobní modlitbou a přijmout eucharistii na konci bohoslužby nebo eucharistické adorace, která bude v neděli i v pátek cca od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:15.
 • Pravidelná měsíční adorace ve středu nebude.
 • Pro účast na novoroční slavnosti Oktávu Páně – Matky Boží, Panny Marie – doporučujeme vybrat si jen jednu bohoslužbu, nebo adoraci s přijetím svátosti eucharistie. Ač to nebývá zvykem, bude výjimečně "silvestrovská" mše z této slavnosti, abychom se vystřídali.
 • Zapisujte se, prosím, na služby na adoračním dni farnosti za diecézi a bohoslovce ve farním kostele. Zapisujte se na rozpis ve farním kostele a na internetových stránkách farnosti. V 7:30 bude společná modlitba ranních chval, v 17:00 pak svátostné požehnání a možnost přijmout eucharistii již ke slavnosti Zjevení Páně (Tří králů). Zveme také vás – rodiny s dětmi – od 14:30 do 16 hod (Budete tam mít k dispozici pomůcky, jak ji s dětmi lépe prožít, a pokud budete radši za vedení, v 15 do 15:30 bude pro vás adorace animovaná), vy mladí, budete mít rezervovaný čas od 16 do 17 hodin.
 • Nemocným, které pravidelně navštěvujeme, přinesou kněží a akolyté na Nový rok po bohoslužbách eucharistii. Kdyby o to stál ještě někdo další, dejte nám vědět.
 • Děkujeme za celou farnosti všem, kteří pro nás připravovali letošní advent i Vánoce: organizaci, hudbu, úklidy, výzdobu a liturgii v obou našich kostelích! Díky také za spolupráci při přípravě přáníček pro nemocné, kterým udělala radost!