Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 9. 2021
26. neděle v mezidobí
10.30za rodiče Prudilovy, sourozence a zemřelé příbuzné a duše v očistci
PONDĚLÍ
27. 9. 2021
sv. Vincenc z Paula
18.00na poděkování za 31 let života
ÚTERÝ
28. 9. 2021
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona kostela
18.00za Hedviku Podsedníkovou, manžela, syna, uzdravení nemocných osob v rodině, ostatní příbuzné a duše v očistci
STŘEDA
29. 9. 2021
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
30. 9. 2021
sv. Jeroným
18.00za rodinu Parolkovu a dvoje rodiče
PÁTEK
1. 10. 2021
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
14.00na úmysl dárce
SOBOTA
2. 10. 2021
sv. andělé strážní
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
3. 10. 2021
27. neděle v mezidobí Sbírka na opravu omítky v presbytáři farního kostela
10.30za zdárnou operaci
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 9. 2021
26. neděle v mezidobí
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela a dvoje rodiče
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní a na poděkování za 70let života s prosbou o další pomoc
PONDĚLÍ
27. 9. 2021
sv. Vincenc z Paula
  
ÚTERÝ
28. 9. 2021
Slavnost sv. Václava
  
STŘEDA
29. 9. 2021
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18.00na úmysl dárce
18.45výstav Nejsvětější svátosti do 20 hodin
ČTVRTEK
30. 9. 2021
Sv. Jeroným
  
PÁTEK
1. 10. 2021
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18.00(s krátkou adorací a svátostným požehnáním, vedená zvláště pro biřmovance) za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
2. 10. 2021
Sv. andělé strážní
7.30za rodiče Štulpovy, syny, vnuka Vlastíka, tetu Dolfu a duše v očistci
11.00KŘEST Lukáše Kršky
NEDĚLE
3. 10. 2021
27. neděle v mezidobí Sbírka na opravu omítky v presbytáři farního kostela
7.30za Libora, Majku a Petrušku Kalibánovy, živou rodinu a duše v očistci
9.00se KŘTEM Damiana a Melanie Striových na poděkování za 10 let společného života s prosbou o pomoc do dalších let
  • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
  • Ministranti se sejdou na schůzku v sobotu na mši svatou.
  • Děti – sv. smíření