Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 27. 9. do 4. 10. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 9. 2020
26. neděle v mezidobí (výjimečná farní sbírka)
10.30na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PONDĚLÍ
28. 9. 2020
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA KOSTELA
18.00za naše společenství
ÚTERÝ
29. 9. 2020
svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18.00na poděkování za 30 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
STŘEDA
30. 9. 2020
sv. Jeroným
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 10. 2020
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18.00za manžela, dvoje rodiče, bratra, švagrovou a duše v očistci
PÁTEK
2. 10. 2020
sv. andělé strážní
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
SOBOTA
3. 10. 2020
sv. Maxmilián
18.00s nedělní platností
za Marii Šudomovou a rodiče
NEDĚLE
4. 10. 2020
27. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Ludvíka Sedláka a celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 27. 9. do 4. 10. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 9. 2020
26. neděle v mezidobí (výjimečná farní sbírka)
7.30za Bohumilu Čermákovou, manžela, dvoje rodiče a Josefa Dostála
9.00za rodinu Chloupkovu, Purketovu, za nemocné a za duše v očistci
PONDĚLÍ
28. 9. 2020
SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA, hlavního patrona země a klášterního kostela
16.30za odvrácení schizmat v církvi a za záchranu duší směřujících do věčného zatracení*
ÚTERÝ
29. 9. 2020
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  
STŘEDA
30. 9. 2020
sv. Jeroným
18.00za Antonína Doskočila, zemřelého před 10ti lety, za bratra a celou živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu a za duše v očistci
ČTVRTEK
1. 10. 2020
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  
PÁTEK
2. 10. 2020
sv. andělé strážní
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
3. 10. 2020
7.30za dvoje rodiče, zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu
11.00SVATBA Dominiky Kalasové s Michalem Nožičkou
NEDĚLE
4. 10. 2020
27. neděle v mezidobí
7.30za rodinu Tenorovou, Hruškovi, Rajtšlégrovu, Bednářovu a duše v očistci
9.00se KŘTEM Dominika Pánkovicse a Theodora Robina Striy ZA VŠECHNY OBYVATELE FARNOSTI
  • V pondělí – o slavnosti sv. Václava – jste zvaní na pouť do klášterního kostela, avšak kvůli nedostatečné kapacitě k sezení bude výjimečně bohoslužba také ve farním kostele v 16:30.
  • *Ve středu po mši svaté bude pravidelný výstav Nejsvětější svátosti do 20 hod.
  • Svátosti těm z farnosti, kteří se již nedostanou do kostela, bude otec Jiří udělovat v pátek v jejich domech.
  • Pastorační rada se sejde příští neděli.
  • Ke společné říjnové modlitbě růžence a svátostnému požehnání vás zveme každou neděli v 18 hodin do farního kostela.
  • Dotazníky ke společnému hledání farnosti odevzdávejte do příští neděle 4. října. Kdo jste je ještě nevyplňovali, neváhejte, potřebujeme hlas každé generace!
  • Svátost nemocných budeme ve farnosti slavit za 14 dní – v neděli 11. října. Přijmout ji jste zvaní všichni vážně nemocní nebo ti, kteří jste v ohrožení vážné nemoci či smrti pro své stáří. Připravit se je třeba také svátostí smíření.
  • Ve středu se sešla ekonomická rada: plánuje podzimní brigádu v polovině října (přesný termín se dozvíte) či výměnu střechy na kapličce ve Slatince. Kromě toho prosíme ještě některé z vás, kteří byste ještě na službu měli přibližně 1x do měsíce čas, o připojení se k úklidovým službám kostela nebo fary či o službu sekání zahrady vedle fary a trávy kolem kostela (je možné farními sekačkami).
  • Děti, které nebudou přítomné na deváté, najdou na internetových stránkách myšlenku z neděle.