Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 5. 2024
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
10.30na poděkování za 59 let ministrantské služby s prosbou o zdraví a ochranu do dalších let
PONDĚLÍ
27. 5. 2024
(sv. Augustin z Canterbury)
17.45májová pobožnost
18.00za šťastnou cestu a návrat
ÚTERÝ
28. 5. 2024
18.00za Ludmilu Karáskovou a celou rodinu (slouží o. Alois)
STŘEDA
29. 5. 2024
(sv. Pavel VI, sv. Maximin)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
30. 5. 2024
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (s eucharistickým průvodem)
17.45májová pobožnost
18.00na poděkování za 39 let života, za posílení víry a ochranu pro celou rodinu
PÁTEK
31. 5. 2024
Svátek Navštívení Panny Marie
14.00za nemocnou osobu
SOBOTA
1. 6. 2024
17.45litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
18.00s nedělní platností
na poděkování za 61 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
2. 6. 2024
9. neděle v mezidobí
(Sbírka na opravu fortny)
10.30za Jiřího Juráčka, otce a vnoučka Maxíčka
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Ve čtvrtek 30. května je poslední májová pobožnost. Počínaje sobotou 1. června budou zpívané litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu vždy v sobotu od 17.45. Modlitba svatého růžence začne tyto dny v 17.15.
 • Na eucharistický průvod čtvrteční slavnosti zveme děvčata za družičky a chlapce za čestnou stráž.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 5. 2024
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (sv. Filip Neri)
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
27. 5. 2024
  
ÚTERÝ
28. 5. 2024
  
STŘEDA
29. 5. 2024
Slavnost Těla a krve Páně – vigilie
18.00za všechny nemocné, všechny živé a zemřelé z rodiny a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
30. 5. 2024
Slavnost Těla a Krve Páně
  
PÁTEK
31. 5. 2024
Svátek Navštívení Panny Marie
18.00(vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. sv. přijímání) za zemřelého Františka Janka, jeho rodinu a všechny duše v očistci
SOBOTA
1. 6. 2024
sv. Justin
6.45Možnost společného rozjímání s Matkou Boží
7.30KE CTI PANNY MARIE
17.00KOCHOV
NEDĚLE
2. 6. 2024
9. neděle v mezidobí (Sbírka na opravu fortny)
7.30za Karla Přichystala, rodiče z obou stran a celou rodinu Přichystalovu, Kobylkovu a Dospivovu
9.00ZA DĚTI, KTERÉ POPRVÉ PŘIJÍMAJÍ EUCHARISTI
 • K událostem týdne: Májové modlitby s Marií budou v Jasinově dnes, v pondělí, ve středu a v pátek v 18 hodin, ve Třebětíně zítra – v pondělí v 19 hodin, ve Skrchově ve středu v 19 hodin a v Kladorubech s modlitbou za úrodu dnes v 18:30 hodin.
 • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku a na internetu.
 • Ministranti se sejdou tuto sobotu.
 • K pozdějším událostem: Pro děti základní školy jako děkanství tradičně pořádáme setkání dětí, letos ve čtvrtek 6. června dopoledne. Přihlášky jste, rodiče, obdrželi e-mailem. Je třeba se přihlásit ideálně dnes. Nějaké vytištěné přihlášky jsou (ve farním kostele) na stolečku.
 • Z dalších oznámení: I když jsme na akci Letovice jinak byli jen dva a připravili ji velice jednoduše, vidíme v ní smysl a chceme příští rok pokračovat. Díky za jakoukoli podporu.
 • Připomínáme prosbu o přihlášení dětí na farní tábor do konce týdne. Můžete po domluvě hlásit i děti po 2. ročníku.
 • Děkujeme všem, kdo se podílejí na farních opravách a budování. Modleme se také za zdárné pokračování včetně dobrého financování. Je stále vhodné nabízet i fyzickou pomoc.
 • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu.