Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 4. 2020
3. neděle velikonoční
10.30bez účasti lidu na poděkování za 45 let společného života
PONDĚLÍ
27. 4. 2020
Pondělí po 3. neděli velikonoční
18.00bez účasti lidu za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, za dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚTERÝ
28. 4. 2020
Úterý po 3. neděli velikonoční (sv. Ludvík Maria Grignion)
18.00ve farním kostele za dar víry pro Radka a Pavla a Boží požehnání pro rodiny Elískovou a Zoubkovou
STŘEDA
29. 4. 2020
svátek sv. Kateřiny Sienské
14.00bez účasti lidu mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
30. 4. 2020
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
18.00bez účasti lidu za zemřelou kamarádku
PÁTEK
1. 5. 2020
Dělník sv. Josef
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
2. 5. 2020
sv. Atanáš
18.00bez účasti lidu za zemřelé rodiče Zezulovy, Novotné a sestru Věru
NEDĚLE
3. 5. 2020
4. neděle velikonoční (Den modliteb za povolání/ svátek sv. Filipa a Jakuba)
10.30bez účasti lidu za zemřelou manželku Elišku, za oboje rodiče a sourozence, živou rodinu a duše v očistci

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 4. 2020
3. neděle velikonoční
7.30za Jiřinu Ondráčkovu, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
9.00na poděkování za 16 let manželství s prosbou o požehnání a za duše v očistci
PONDĚLÍ
27. 4. 2020
Pondělí po 3. neděli velikonoční
  
ÚTERÝ
28. 4. 2020
Úterý po 3. neděli velikonoční (sv. Ludvík Maria Grignion)
18.00na úmysl z klášterního kostela
STŘEDA
29. 4. 2020
svátek sv. Kateřiny Sienské
18.00za Marii a Františka Kalibánovy, rodiče a duše v očistci
ČTVRTEK
30. 4. 2020
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční
  
PÁTEK
1. 5. 2020
sv. Josefa dělníka
18.00za živé a zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
2. 5. 2020
sv. Atanáš
7.30za dvoje rodiče, zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Liborem Kalibánem z Letovic
NEDĚLE
3. 5. 2020
4. neděle velikonoční (Den modliteb za povolání/ svátek sv. Filipa a Jakuba)
7.30za duchovní povolání z naší farnosti (s účastí mladých)
9.00za hasiče farnosti
 • Každá bohoslužba bude slavena s těmi, kteří zadali úmysl té které mše svaté. Přijdou na ni s rodinou (nebo dalšími lidmi, které osloví) v počtu 11 účastníků (mimo kněze, kostelníka, ministranta a varhaníka)!
  Mohou číst přímluvy a čtení (biřmovaný). Dary do sbírky dávejte do kasičky u stolku v zadní části kostela s užitím desinfekce, nebo po mši svaté.
  Ministranti ať se zapisují na rozpis na stránkách nebo v kostele.
 • Celý kostel bude k osobní modlitbě a adoraci – ale také ke slavení svátosti smíření nebo svátosti nemocných – otevřený v neděle od 8:15 do 8:45 a od 9:45 do 10:30,
  ve všední dny (kromě úterý) od 7:00 do 8:00 a
  (kromě pondělí a čtvrtku) od 18:30 do 19:30,
  v sobotu od 8:00 do 8:30.
  Po každé adoraci vždy bude možnost přijmout eucharistii
  (pro ty, kteří přijdou po požehnání k presbytáři a připraví se ideálně alespoň četbou Písma).
  Zachovávejte hygienické předpisy.
 • V pátek bude o. Jiří udělovat (v nejnutnější formě) svátosti v domech těch nemocných, kteří o to projeví zájem.