Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 2. do 5. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 2. 2023
1. NEDĚLE POSTNÍ
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
PONDĚLÍ
27. 2. 2023
po 1. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého manžela a zemřelou rodinu Přichystalovu a Süssovu
ÚTERÝ
28. 2. 2023
po 1. neděli postní
18.00za Anežku Bártovou, její rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
STŘEDA
1. 3. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
2. 3. 2023
po 1. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za zemřelého P. Stanislava Fialu (10 let od úmrtí)
PÁTEK
3. 3. 2023
po 1. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
4. 3. 2023
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
na poděkování Pánu Bohu a za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu
NEDĚLE
5. 3. 2023
2. NEDĚLE POSTNÍ (sbírka na opravu chodníku před farním kostelem)
10.30za zemřelé Emílii a Františka Bočkovy
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 2. do 5. 3. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 2. 2023
1. NEDĚLE POSTNÍ
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00na poděkování za 60 let manželství s prosbou o požehnání do dalších let pro celou rodinu
PONDĚLÍ
27. 2. 2023
  
ÚTERÝ
28. 2. 2023
  
STŘEDA
1. 3. 2023
po 1. neděli postní
10.00CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za živou a zemřelou rodinu Uhrovu
18.00za manžela, rodiče Havránkovy, zetě Karla a celou živou a zemřelou rodinu
18.45Možnost ADORACE Pána v eucharistii a slavení svátosti smíření do 20 hodin
ČTVRTEK
2. 3. 2023
  
PÁTEK
3. 3. 2023
po 1. neděli postní
18.00s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za živé i zemřelé členy společenství živého růžence
SOBOTA
4. 3. 2023
po 1. neděli postní
7.30za zemřelého Vlastíka Štulpu a všechny živé a zemřelé z rodiny Štulpovy, Kolářovy a Halvovy
NEDĚLE
5. 3. 2023
2. NEDĚLE POSTNÍ (sbírka na opravu chodníku)
7.30za otce a syna Jaroslava Tihouna a za rodinu Tihounovu, Staňkovu, Růžičkovu a Čermákovu
9.00za rodinu Prudilovu, Pavlíkovu, Peterkovu a všechny duše v očistci
 • K akcím týdne: Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme hlavně v pátek přinášet svátosti.
 • Ministranti se v sobotu sejdou na ministrantskou schůzku na mši svatou.
 • Na sobotní adoraci se můžete psát na stolečku či na internetu.
 • Další oznámení: Na Haléř svatého Petra jsme vybrali 30 tis. korun.
 • Přispět zbytky starého vosku můžete pro výrobu svící na Ukrajinu do příští neděle do krabičky ve farním kostele.
 • Asi pět mladých z naší farnosti pojede o prázdninách do Lisabonu na Celosvětové setkání mládeže. Cena pro jednoho je asi 20 tisíc korun. Jako farnost bychom jim mohli zaplatit letenku a další výdaje, na které si přispějí svou dobrovolnickou prací. Kromě výtěžku z plesu jim my ostatní můžeme na to přispět do kasičky od příští neděle, nebo online na účet přes fond PULS, ve kterém se zaškrtne projekt "Světové dny mládeže Letovice".
 • Vás, mladé, kteří do Portugalska nepojedete, povzbuzujeme zúčastnit se křesťanského tábora Jump. Do zaplnění míst je možné se přihlásit ještě následující týden.
 • Dnes: (v neděli) v 18 hodin připomínáme pozvání ke společné modlitbě Křížové cesty. Příští neděle bude uzpůsobená i pro rodiny s dětmi.
 • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách. Můžete si také vzít kasičku na postní almužnu. Její výtěžek půjde na potřebné v našem okolí.
 • Kdo jste na Popeleční středu neslyšeli nebo nečetli pastýřský list o. biskupa Pavla, vezměte si jej na stolečku, nebo najděte na internetu.