Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 27. 11. do 4. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 11. 2022
1. neděle adventní
10.30za Rudolfa a Františka Gottwaldovy
PONDĚLÍ
28. 11. 2022
po 1. neděle adventní
18.00za zemřelou Justinu Hladilovou, Bětušku Šichovou a rodinu Vykoukalovu a Nečasovu
ÚTERÝ
29. 11. 2022
po 1. neděle adventní
18.00za všechny živé i zemřelé členy rodiny Šticovy, Lebartovy, Daňkovy, Ryšavé a další příbuzné
STŘEDA
30. 11. 2022
Svátek sv. Ondřeje
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
1. 12. 2022
po 1. neděle adventní (sv. Edmund Kampián)
18.00za zemřelého Dr. Ladislava Kubíčka
PÁTEK
2. 12. 2022
po 1. neděle adventní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
3. 12. 2022
18.00s nedělní platností
za rodinu Kheilovu, Višinkovu, Svobodovu, Hudcovu a Lukáškovu
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
10.30za Josefa Bártu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
 • Rádi bychom letos o Vánocích opět provoněli klášterní kostel perníkovým betlémem. Proto prosíme všechny kuchtíky a kuchařky, malé i velké, aby donesli své výtvory (postavičky, chaloupky, ovečky a jiná zvířátka, hvězdičky, stromečky i kytičky), nejpozději do čtvrtka 22. prosince, kdy jej po večerní mši svaté budeme stavět.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 27. 11. do 4. 12. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
27. 11. 2022
1. neděle adventní
7.30s žehnáním adventních věnců za rodinu Valentovu
9.00s žehnáním adventních věnců ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
28. 11. 2022
po 1. neděle adventní
  
ÚTERÝ
29. 11. 2022
po 1. neděle adventní
  
STŘEDA
30. 11. 2022
Svátek sv. Ondřeje
18.00za rodinu Bohatcovu a Skalníkovu a duše v očistci
ČTVRTEK
1. 12. 2022
po 1. neděle adventní
  
PÁTEK
2. 12. 2022
po 1. neděle adventní
18.00za živé i zemřelé členy živého růžence
SOBOTA
3. 12. 2022
Sv. František Xaverský
7.30na poděkování s prosbou za zemřelé rodiče, sourozence, zetě, příbuzné a za zdraví duše a těla celé rodiny
13.00s ROZLOUČENÍM s p. Zdeňkem Kacetlem
NEDĚLE
4. 12. 2022
2. neděle adventní (sv. Barbora)
7.30za Kristiána a rodinu Němečkovu
9.00na poděkování za zemřelého tatínka a maminku s prosbou o přímluvu všech svatých a Boží požehnání pro celou rodinu
 • K akcím týdne:: Těm, kteří se již nedostanou do kostela, budeme svátosti udělovat tento pátek.
 • Ministranti se sejdou tuto sobotu na mši svatou.
 • Na hodinu či půlhodinu při sobotní celodenní adoraci (ve farním kostele) se můžete zapisovat tamtéž na stolečku i na internetu.
 • Od 1. prosince zveme vás, děti, abyste se připojili k adventní hře: vezměte si (ve farním kostele) sáček s úkoly, které si každý den vylosujete. Když se vám podaří jej splnit, postupně si z něj poskládáte a nalepíte obrázek. Jak vždy si také vezměte kartičku k celoroční hře, příběh najdete jako vždy na našich internetových stránkách.
 • Příští neděli 4. prosince ve 14 hodin zveme na faru malé i velké na adventní tvořivé dílničky na vánoční jarmark.
 • Z pozdějších událostí připomínáme adventní duchovní obnovu, kterou nás provede otec Radek Jurnečka v sobotu 10. prosince odpoledne od 14:30 a večer a v neděli na bohoslužbách ve farním kostele a na Rozhraní. Abychom se na ni už nyní začali duchovně připravovat, zveme vás k novéně od tohoto pátku: společně při bohoslužbách nebo individuálně nebo v rodinách doma se pomodlete jakoukoliv modlitbu na tento úmysl. Můžete také využít adventní průvodce.
 • Tzv. Průvodce adventem s texty k rozjímání na každý den si můžete vzít ve formě brožurky za dobrovolný příspěvek (pořizovací cena byla 10 Kč) nebo najít na internetu, i jako aplikaci do chytrého telefonu.
 • Můžete si do kalendářů zapsat již termín farního plesu – v sobotu 18. února.
 • Další oznámení: Při sbírce na křesťanská média jsme vybrali 33 tis. Kč.
 • Ode dneška můžete přicházet zapisovat úmysly obětí mší svatých. V prvním kole do konce roku, prosím, za rodinu, zapisujte maximálně jednu neděli a dva všední dny. Druhé kolo bude od nového roku.