Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí
10.30za Antonína Bartáka, rodiče a rodinu Nečasovu
PONDĚLÍ
27. 1. 2020
sv. Anděla Mericiová
18.00za živé a zemřelé členy rodiny Štulpovy a Sychrovy
ÚTERÝ
28. 1. 2020
sv. Tomáš Akvinský
18.00za rodinu Tomkovu a Vybíralovu
STŘEDA
29. 1. 2020
sv. Sulpicius
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
30. 1. 2020
sv. Martina
18.00za zemřelé Mariána Hampela a Martina Vytasila
PÁTEK
31. 1. 2020
sv. Jan Bosko
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
1. 2. 2020
sv. Pionius
18.00s nedělní platností
na poděkování za 64 roků společného života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu
10.30na poděkování za 88 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 1. 2020
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova
7.30za rodiče Francovy a děti
9.00za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
27. 1. 2020
  
ÚTERÝ
28. 1. 2020
sv. Tomáš Akvinský
  
STŘEDA
29. 1. 2020
18.00za blahořečení a přímluvu sestry Elišky Pretschnerové OSF
ČTVRTEK
30. 1. 2020
  
PÁTEK
31. 1. 2020
sv. Jan Bosko
14.30 s ROZLOUČENÍM s pí. Růženou Hladilovou z Letovic
18.00za mládež naší farnosti a schopnost ji dobře vychovávat
SOBOTA
1. 2. 2020
7.30za rodinu Němcovu a za duše v očistci
10.30 s ROZLOUČENÍM s pí. Emilií Matuškovou z Letovic
14.00KŘEST Dominika Josefa Krče z Letovic
NEDĚLE
2. 2. 2020
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
7.30za Boženu a Josefa Sedláčkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
9.00za všechny obyvatele farnosti, za všechny zasvěcené a k zasvěcení povolané osoby z farnosti
  • Na svátek Hromnic si příští neděli můžete přinést hromniční svíce.
  • Ve středu přede mší svatou (od 17 hodin) budeme odzdobovat vánoční dekorace ve farním kostele. Kdo můžete, přijďte.
  • Po mši svaté téhož dne bude pravidelná měsíční adorace (do 20 hod.)
  • V sobotu (1. února) zveme ministranty na schůzku, po ranní mši svaté pojedeme do sněhových oblastí v okolí hrát bojovou hru, vrátíme se po obědě. S sebou náhradní boty a ponožky.
  • Připomínáme pozvání na farní ples tuto sobotu. Podrobnější informace najdete na plakátku. Těšíme se na setkání.
  • S pastorační radou jsme postní duchovní obnovu naplánovali na víkend 3. postní neděle – od podvečera soboty 14. března do neděle 15. března – bude nás jí provázet kněz Petr Václavek.
  • Lístky 1. kola voleb s návrhy kandidátů do obou rad můžete odevzdávat do označených krabiček v obou kostelích, nejpozději však do středy do večera. Z navržených bratří a sester budeme po jejich souhlasu volit v neděli 9. února na všech bohoslužbách i 8. února večer v Klášteře. Kdo z vás, ví, že zde nebude moci být přítomen, může se do večera soboty 8. února nahlásit o. Jiřímu a poprosit o možnost volby mimo bohoslužbu.