Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 25. 8. do 1. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 8. 2019
21. neděle v mezidobí
10.30za zemřelého Vladimíra Hejla, za zemřelé rodiče, prarodiče, sourozence a duše v očistci (slouží Jiří Brtník, farář)
PONDĚLÍ
26. 8. 2019
ct. Martin Středa
18.00na úmysl dárce (slouží o. Miroslav Parajka, kaplan v Boskovicích)
ÚTERÝ
27. 8. 2019
sv. Monika
18.00za Zdeňka Javůrka, manželku, bratra Mirka a rodiče (slouží o. Miroslav Parajka, kaplan v Boskovicích)
STŘEDA
28. 8. 2019
sv. Augustin
14.00bohoslužba slova v nemocniční kapli
ČTVRTEK
29. 8. 2019
umučení sv. Jana Křtitele
  
PÁTEK
30. 8. 2019
sv. Fiakr
14.00bohoslužba slova v nemocniční kapli
SOBOTA
31. 8. 2019
sv. Rajmund
18.00s nedělní platností
za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu (slouží Jiří Brtník, farář)
NEDĚLE
1. 9. 2019
22. neděle v mezidobí/ Den modliteb za péči o stvoření
10.30za rodinu Zouharovu, Juřinovu, Čechovu a Vaňkovu (slouží P. Tomáš Marada)
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 25. 8. do 1. 9. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 8. 2019
sv. Ludvík/ 21. neděle v mezidobí
7.30za rodiče Kobylkovy, syny, vnuka Pavla, snachu Evu a duše v očistci
9.00na poděkování za dar zdraví s prosbou o další pomoc
PONDĚLÍ
26. 8. 2019
ct. Martin Středa
  
ÚTERÝ
27. 8. 2019
sv. Monika
15.00s ROZLOUČENÍM s Romanem Müllerem
STŘEDA
28. 8. 2019
sv. Augustin
18.00za rodinu Alexovu, Lébišovu, sestru a dva švagry
ČTVRTEK
29. 8. 2019
umučení sv. Jana Křtitele
  
PÁTEK
30. 8. 2019
sv. Fiakr
18.00za Majko a Petrušku Kalibánovy a prarodiče
SOBOTA
31. 8. 2019
sv. Rajmund
7.30za rodinu Arbaitovu a další úmysl dárce.
NEDĚLE
1. 9. 2019
22. neděle v mezidobí/ Den modliteb za péči o stvoření
7.30na poděkování za Boží ochranu při vážné zdravotní komplikaci s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu Musilovu, Lukešovu, Dokoupilovu, Tomanovu a duše v očistci
9.00za farníky, zvláště za školáky, studenty a vyučující
(v 8:30 Společná modlitba růžence za péči o stvoření)
  • Dosavadní pastorační rada se sejde ve čtvrtek 29. v 19 hodin na faře.
  • Rozvrh náboženství by měl být zveřejněn ve čtvrtek (29.) odpoledne na internetových stránkách farnosti.
  • Příští neděli 1. září je papežem Františkem vyhlášený Den modliteb za péči o stvoření.
  • Náš o. biskup vám, rodinám, posílá pozvánku: „Milé rodiny, srdečně vás zvu na tradiční Diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 31. srpna v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Motto letošní pouti je „Rozdávat pokoj a naději“. Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového a v neposlední řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok. Pouť je zastavením a zklidněním v každodenním životě, je příležitostí k děkování či prosbám na nějaký úmysl. Pouť rodin je především podporou rodinného života, instituce rodiny a základních rodinných hodnot, prostřednictvím společných zážitků při programech. Pouť si klade za cíl být místem, kde se setkají různé generace v rodině – děti a mládež, rodiče i senioři. Můžete se těšit na bohatý program pro malé i velké: mši svatou s o. biskupem, příležitost ke svátosti smíření, adoraci s komunitou Emmanuel, komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Těší se na vás o. biskup. Více informací je na nástěnce a farních internetových stránkách.