Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 26. 3. do 2. 4. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 3. 2023
5. NEDĚLE POSTNÍ
10.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
27. 3. 2023
po 5. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00na poděkování za 36 roků života s prosbou o ochranu do dalších let
ÚTERÝ
28. 3. 2023
po 5. neděli postní
18.00za dvoje zemřelé rodiče a ostatní příbuzné
STŘEDA
29. 3. 2023
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
30. 3. 2023
po 5. neděli postní (sv. Jan Klimak)
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za všechny živé a zemřelé členy rodiny Šticovy, Lebartovy, Daňkovy a Ryšavé a všechny další příbuzné
PÁTEK
31. 3. 2023
po 5. neděli postní
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
1. 4. 2023
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
2. 4. 2023
KVĚTNÁ NEDĚLE
10.30na poděkování za 67 roků života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 26. 3. do 2. 4. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
26. 3. 2023
5. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za živou a zemřelou rodinu Pecháčkovu, Fáberovu, Fojtovu a Starou
9.00za zemřelého manžela, rodinu Pravcovu, Řezníkovu, Šabrňákovu, Dvořákovu a Novákovu
PONDĚLÍ
27. 3. 2023
  
ÚTERÝ
28. 3. 2023
  
STŘEDA
29. 3. 2023
po 5. neděli postní
18.00za Josefa Hodyce, rodiče, uzdravení Martiny a celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
ČTVRTEK
30. 3. 2023
  
PÁTEK
31. 3. 2023
po 5. neděli postní
18.00za dary Ducha svatého pro syna
SOBOTA
1. 4. 2023
po 5. neděli postní
7.30za rodinu
NEDĚLE
2. 4. 2023
KVĚTNÁ NEDĚLE
7.30za zemřelé rodiče, manžela, syna a všechno příbuzenstvo zemřelé i živé
9.00za bratra Josefa Lukeše a jeho manželku Jitku, sestřenici Jitku Kaponi, celou rodinu Lukešovu, Musilovu a duše v očistci
  • K akcím týdne: Schůzka ministrantů s nácvikem na velikonoční liturgii začne ranní bohoslužbou.
  • Společná jarní brigáda bude v sobotu 1. dubna dopoledne po mši svaté a malé snídani.
  • Na sobotní adoraci, tentokrát od 12 do 20 hodin ve farním kostele, se můžete psát na stolečku či na internetu.
  • Příští, Květnou neděli, si na bohoslužby ve farním kostele přineste nějakou ratolest, děti si mohou přinést plášť na prostření v průvodu pro Pána Ježíše.
  • Hlavní, společné slavení svátost smíření před Velikonocemi bude tradičně na Květnou neděli, tedy příští, tentokrát od 14 hodin. Bude sloužit kromě o. Jiřího o. Alois, o. Michal Poledna a možná ještě některý další farář. V pátek a v sobotu pak bude prodloužená příležitost 45 minut, v neděli hodinu před ranní bohoslužbou.
  • Dnes: (v neděli) Křížová cesta bude v 15 hodin na farní zahradě kolem hřiště. Chystají ji děti, připravující se na 1. svaté přijímání, zveme zvláště děti. Příští neděli společná křížová cesta nebude.
  • Připomínáme pozvání na pašijové hry příští neděli a ve středu Svatého týdne, lístky, pokud nezbydou vzadu, je možné si vyzvednout na informačním centru.
  • Děti, přijďte si pro kartičky, příběh máte na farních internetových stránkách.
  • Po bohoslužbě (v devět hodin) jste zvaní na farní kavárnu, tentokrát na Fabriku.