Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 25. 9. do 2. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí
10.30za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
PONDĚLÍ
26. 9. 2022
sv. Kosma a Damián
18.00za zemřelého syna, manžela, rodiče, příbuzné a duše v očistci
ÚTERÝ
27. 9. 2022
sv. Vincenc z Paula
18.00za zemřelého Mariána Hampela a Jiřího Vránu
STŘEDA
28. 9. 2022
Slavnost sv. Václava
18.00za naše společenství
ČTVRTEK
29. 9. 2022
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
18.00na poděkování za 32 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PÁTEK
30. 9. 2022
sv. Jeroným
14.00na poděkování a za další Boží pomoc, ochranu a vedení
SOBOTA
1. 10. 2022
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
18.00s nedělní platností
na úmysl dárce
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
10.30za zemřelé rodiče Miroslava a Elišku Bednářovy z Rudky
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 25. 9. do 2. 10. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 9. 2022
26. neděle v mezidobí
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ (slouží o. Alois)
9.00na poděkování za společně prožitá léta s prosbou o další ochranu do dalších let (slouží o. Alois)
PONDĚLÍ
26. 9. 2022
  
ÚTERÝ
27. 9. 2022
sv. Vincenc z Paula
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Jindřiškou Bauerovou
STŘEDA
28. 9. 2022
Slavnost sv. Václava, hlavní ho patrona českého národa
  
ČTVRTEK
29. 9. 2022
Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  
PÁTEK
30. 9. 2022
sv. Jeroným
18.00za rodinu Malinovu, Vernerovu a za duše v očistci
SOBOTA
1. 10. 2022
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
7.30Za Jana Hodera a manželku, dceru Zdenu a manžela, syna Bořivoje a živou rodinu
17.00KOCHOV poutní slavnost sv. Matouše
NEDĚLE
2. 10. 2022
27. neděle v mezidobí (sv. andělé strážní)
7.30za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Doskočilovu a Čechovu, bratra a duše v očistci
9.00za živou a zemřelou rodinu Kalivodovu a za duše v očistci
  • Ministranti se sejdou tuto sobotu na mši svatou.
  • Na sobotní celodenní adoraci se můžete zapisovat.
  • V říjnu jsme zvaní častěji se spojit v modlitbě růžence.
  • Svátost nemocných letos budeme společně slavit v neděli 9. října. Vy, kdo máte vážnější nemoc nebo věkem dorůstáte do nebe, se na ni připravte dobrou svátostí smíření.
  • (na deváté): děti, přijďte si pro kartičky. Po skončení mše svaté jste zváni na farní kavárnu, nebo také sem dopředu k modlitbě matek.