Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 25. 6. do 2. 7. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí (Sbírka na bohoslovce a církevní školství)
10.30za rodiče Wetterovy a čtyři sourozence a za manžela Ottu a jeho rodiče
PONDĚLÍ
26. 6. 2023
sv. Jan a Pavel
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci
ÚTERÝ
27. 6. 2023
(sv. Cyril Alexandrijský)
18.00za zemřelou maminku a babičku Ludmilu Süssovou
STŘEDA
28. 6. 2023
sv. Irenej (Lubomír)
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
29. 6. 2023
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, HLAVNÍCH PATRONŮ DIECÉZE
18.00za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
PÁTEK
30. 6. 2023
sv. prvomučedníci římští
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
1. 7. 2023
sv. Theobald (Děpolt)
18.00s nedělní platností
za zemřelou Kateřinu Tučkovou z Brna Komína
NEDĚLE
2. 7. 2023
Slavnost sv. Prokopa, hlavního patrona farnosti
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 35 LET KNĚŽSTVÍ
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 25. 6. do 2. 7. 2023
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 6. 2023
12. neděle v mezidobí (Sbírka na bohoslovce a církevní školství)
7.30za rodiče Nečasovy a vnuka Pavla Janouška
9.00JASINOV ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ OBYVATELE JASINOVA, ZÁBLUDOVA A KNĚŽEVÍSKA
PONDĚLÍ
26. 6. 2023
  
ÚTERÝ
27. 6. 2023
  
STŘEDA
28. 6. 2023
(sv. Irenej)
17.00Vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze za rodinu Tenorovu, Hruškovu, Rajtšlégrovu, Bednářovu a všechny duše v očistci
ČTVRTEK
29. 6. 2023
Slavnost sv. Petra a Pavla
  
PÁTEK
30. 6. 2023
(sv. prvomučedníci římští)
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovou a Kudrnovu a za duše v očistci a na poděkování za 10 let kněžství
SOBOTA
1. 7. 2023
s Pannou Marií
6.45Možnost společného rozjímání s Pannou Marií
7.30za rodinu
NEDĚLE
2. 7. 2023
SLAVNOST SV. PROKOPA, HLAVNÍHO PATRONA FARNOSTI (sbírka na dlažbu)
7.30za Josefa Hejla, sestru Miladu, rodiče a všechny duše v očistci
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE LETOVIC A ZA POUTNÍKY
  • K akcím týdne: Na slavnost sv. Prokopa se připravme také duchovně: každodenní modlitbou či svátostí smíření. V pátek k ní bude příležitost 45 min. před bohoslužbou.
  • Příprava na biřmování začne setkáním vás, kteří jste ochotní nějak pomáhat, tuto středu od 18 hodin na faře s týmem programu Vyvolený. Vy, kteří ještě nejste biřmovaní a na začátku roku 2025 dosáhnete alespoň 15ti let, hlaste se do konce června. Příprava samotná začne na přelomu září a října. Pozor, z důvodu příjezdu hostů z daleka bude bohoslužba už v 17 hodin!
  • Čtvrteční slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla, hlavních patronů naší diecéze, se můžete zúčastnit také v katedrále v 17:30.
  • V pátek na oslavu ukončení školy jste zvaní na bohoslužbu a následně na posezení u ohně. Jídlo k opékání si vezměte.
  • Na celodenní sobotní adoraci se můžete se psát na stolečku a na internetu.
  • K pozdějším akcím: 4. a 5. července bude tradiční celonárodní pouť na Velehradě s dny Lidí dobré vůle. Je zvána mládež a rodiny na program Mladí fandí Velehradu 4. 7. od 14 hodin. Můžete se přihlásit do Velehradských her, ve kterých budou týmy soutěžit v disciplínách jako vodní fotbal, bumber ball a další. Podrobnosti na www.velehrad.eu. V rámci večerního programu se můžete těšit na WORSHIP PÁRTY se svědectvími a s kapelami: LCH LIVE, TOWMEOT a GEDEON WORSHIP.
  • Dáváme k dispozici i těm dětem, kteří zatím neavizovaly zájem, poslední místa na farní tábor. Více informací najdete na plakátku ve farním kostele.
  • Z 26. na 27. července zde pravděpodobně budou poutníci. Kdo by byl ochoten nějakého ubytovat ve svém domě, napište se na papír na stolečku ve farním kostele.
  • Tamtéž najdete knížku, novénu a citáty o bl. Carlu Acutisovi.