Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 4. 2022
2. neděle velikonoční - Božího milosrdenství (sv. Jiří)
10.30za živou a zemřelou rodinu Suchou, Žouželkovu, Greipelovu a Kalivodovu a za duše v očistci
PONDĚLÍ
25. 4. 2022
Svátek sv. Marka
18.00za převora Agapita
ÚTERÝ
26. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
18.00za Boží pomoc a ochranu
STŘEDA
27. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční (sv. Ludvík Maria Grignion)
18.00za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu
PÁTEK
29. 4. 2022
Svátek sv. Kateřiny Sienské
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
30. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
18.00s nedělní platností
za všechny pracovníky domu s pečovatelskou službou
NEDĚLE
1. 5. 2022
3. neděle velikonoční (Sbírka na farní opravy)
10.30za zemřelého Františka Bočka a rodinu Bočkovu a Šiborovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.
  • Máme za sebou první a nejdůležitější část oslav Kristova vzkříšení. Chtěli bychom dnes poděkovat všem, kdo jste přispěli v klášteře k jejich slavnostní podobě. V prvé řadě děkujeme otci Aloisovi za mše svaté, homilie a zpovídání. Děkujeme za varhanní doprovod panu varhaníkovi a oběma varhanicím. Děkujeme pečlivému panu kostelníkovi, ministrantské schole i trojici mladých ministrantů. Děkujeme ženám, které přispěly na květinovou výzdobu, které uklízely kostel, těm, kteří se na květinové výzdobě podíleli. A v neposlední řadě děkujeme těm, co se za zdar všeho modlili. Díky patří i vám všem, co jste s námi vytvářeli krásné společenství.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 4. 2022
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství
7.30ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
9.00za Emila Bártu, manželku a syna Josefa
PONDĚLÍ
25. 4. 2022
Svátek sv. Marka
  
ÚTERÝ
26. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
  
STŘEDA
27. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
18.00za Jiřinu Ondráčkovou, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
ČTVRTEK
28. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční (sv. Ludvík Maria Grignion)
  
PÁTEK
29. 4. 2022
Svátek sv. Kateřiny Sienské
18.00Za zemřelé rodiče, pro živou rodinu vyprošení Božích milostí
SOBOTA
30. 4. 2022
po 2. neděli velikonoční
7.30za Josefa Bártu, rodiče a prarodiče
11.00KŘEST Ondřeje Rybáře
NEDĚLE
1. 5. 2022
3. neděle velikonoční (Sbírka na farní opravy)
7.30za rodiče Širůčkovy, bratra a Andulku Brablecovou
9.00za zemřelé HASIČE a duše v očistci
12.30KŘEST Stelly Komárkové
  • Ekonomická rada se sešla minulý týden, zápis včetně podrobností o hospodaření za minulý rok najdete na internetu, příp. si informace vyměňujte s jejími členy.
  • Pastorační rada se sejde v pondělí.
  • Mladí k přípravě mezifarnostní soutěže Farnosti bez hranic se sejdou v pátek.
  • O velikonocích jsme vybrali 35 tis. Kč.