Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 25. 4. do 2. 5. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 4. 2021
4. neděle velikonoční, Den modliteb za povolání
10.30za manžela, bratra, švagra a živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
26. 4. 2021
sv. Richarius
18.00za zemřelého manžela, švagrovou, zetě, další Boží ochranu pro živou rodinu, dvoje zemřelé rodiče a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚTERÝ
27. 4. 2021
sv. Zita
  
STŘEDA
28. 4. 2021
sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
29. 4. 2021
svátek sv. Kateřiny Sienské
18.00za převora Agapita
PÁTEK
30. 4. 2021
sv. Zikmund
14.00za P. Ladislava Kubíčka
SOBOTA
1. 5. 2021
Dělník sv. Josef
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na poděkování za dar víry, zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
NEDĚLE
2. 5. 2021
5. neděle velikonoční
10.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření je v pátek od 15 do 16 hodin.
 • Počínaje sobotou 1. května budou májové pobožnosti vždy v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu od 17.45h. Kostel se v tyto dny otvírá o půl šesté.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 25. 4. do 2. 5. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 4. 2021
4. neděle velikonoční, Den modliteb za povolání
7.30za rodiče Chladilovy a Štěpánovy a za duše v očistci
9.00abychom pomáhali mladým lidem uslyšet a přijmout povolání k duchovnímu stavu, nebo manželství, a abychom lépe žili ta povolání, která jsme již přijali
14.00KŘEST Kryštofa Mizerovského
18.00Společná modlitba Cesty světla s možností přijmout eucharistii
PONDĚLÍ
26. 4. 2021
sv. Richarius
  
ÚTERÝ
27. 4. 2021
sv. Zita
  
STŘEDA
28. 4. 2021
sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion
18.00za zemřelou pí. Olgu Kufovou a Jana Přichystala
ČTVRTEK
29. 4. 2021
svátek sv. Kateřiny Sienské
  
PÁTEK
30. 4. 2021
sv. Zikmund
18.00za sv. otče, biskupy, kněze a jáhny
SOBOTA
1. 5. 2021
Dělník sv. Josef
7.30za Marii a Františka Kalibánová, prarodiče a duše v očistci
NEDĚLE
2. 5. 2021
5. neděle velikonoční
7.30za rodinu Hladilovu, Felklovu, Dvořáčkovu a Gtaciasovu
9.00za živé i zemřelé členy hasičského sboru