Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 2. 2024
2. NEDĚLE POSTNÍ (Sbírka Svatopetrský haléř)
10.30za uzdravení rodinných vztahů
PONDĚLÍ
26. 2. 2024
po 2. neděli postní
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za ochranu dětí, mládeže a rodin před špatnými závislostmi
ÚTERÝ
27. 2. 2024
po 2. neděli postní (sv. Řehoř z Nareku)
18.00za zemřelé rodiče Lebišovy a nemocnou osobu
STŘEDA
28. 2. 2024
po 2. neděli postní
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
29. 2. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za rodinu Zedníkovu
PÁTEK
1. 3. 2024
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
2. 3. 2024
17.30pobožnost křížové cesty
18.00s nedělní platností
za zemřelého P. Stanislava Jiřího Fialu
NEDĚLE
3. 3. 2024
3. NEDĚLE POSTNÍ
10.30NA PODĚKOVÁNÍ ZA 75 LET ŽIVOTA s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
25. 2. 2024
2. NEDĚLE POSTNÍ (Sbírka tzv. Svatopetrský haléř)
7.30za všechny živé a zemřelé z rodiny Pecháčkovy, Fáberovy, Fojtovy a Staré
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
26. 2. 2024
  
ÚTERÝ
27. 2. 2024
  
STŘEDA
28. 2. 2024
po 2. neděli postní
18.00FARA za Žofii Zoubkovou, Evu Čejkovou a Milenu Čapkovou
ČTVRTEK
29. 2. 2024
  
PÁTEK
1. 3. 2024
15.00s ROZLOUČENÍM s pí. Marií Juříkovou
18.00vedená zvláště pro děti, nejen připravující se na 1. svaté přijímání s krátkou adorací Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE A JEJICH ÚMYSLY
SOBOTA
2. 3. 2024
7.30FARA ke cti Panny Marie a za zemřelé rodiče, celou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE
3. 3. 2024
3. NEDĚLE POSTNÍ
7.30za živé i zemřelé z rodiny Loukotovy, Stloukalovy a Ševčíkovy
9.00(s představením dětí, připravujících se na 1. svaté přijímání) za všechny živé a zemřelé z rodiny Novotné a Ehrenbergerovy
  • K událostem týdne: Těm, kteří se již nedostanou na bohoslužby, budeme přinášet svátosti zejm. v pátek.
  • V pátek v 19 hodin jsme zvaní na Večer svědectví a modlitby chval se skupinou Gedeon do Knínic.
  • Ministranti se sejdou tuto sobotu.
  • Na sobotní adoraci se můžete zapisovat na stolečku a na internetu.
  • Z pozdějších událostí: připomínáme duchovní obnovu, která nás čeká za 14 dní od pátku večera do soboty odpoledne 8–9. března. Bude zaměřena na to, co je jádrem našeho křesťanství: společenství s Bohem i mezi námi navzájem. Kromě teorie se chceme také inspirovat způsoby, jakými ve světě konkrétně ve farnostech žijí malá společenství. K tomu jsme pozvali také hosty. Toto zaměření obnovy navazuje také na touhu, která od vás zaznívala při farní synodě i při jiných příležitostech mít možnost pro všechny generace včetně dětí a mládeže se scházet k rozmluvě i modlitbě a na zkušenost mnohých lidí ve farnosti i kolem nám, že nemají, kam s důvěrou přijít. Zveme vás všechny, ať už máte či nemáte tuto zkušenost, zveme také vás, kteří byste tímto způsobem chtěli sloužit. Vy sami také zvěte své přátele! Potřebovali bychom více z vás, kteří byste byli ochotni se v 1. části vystřídat u detí. Podrobný program bude do konce týdne zveřejněný na internetu a na nástěnkách.
  • Dnes v 18 hodin jsme zvaní na modlitební večer se zpěvy chval a přímluvnou modlitbou k doprožití tajemství dnešního evangelia.
  • Děti, máte vepředu (ve farním kostele) zrnko Božího slova, kde Bůh Otce říká, abychom poslouchali jeho Syna. Úkolem na celý týden pro vás je co nejlépe poslouchat Boží přikázání i skrze rodiče a ostatní starší lidi. Za každý den, kdy se vám to podaří, vám dají rodiče lísteček pro růst vašeho semínka.
  • Po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.