Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 11. do 1. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 11. 2019
Ježíše Krista Krále
10.30za zemřelého Karla Podsedníka, živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
25. 11. 2019
sv. Kateřina
18.00za Milana Pištěláka a celou rodinu
ÚTERÝ
26. 11. 2019
sv. Silvestr
18.00za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
STŘEDA
27. 11. 2019
sv. Virgil
14.00mše svatá v nemocniční kapli
ČTVRTEK
28. 11. 2019
sv. Mansuet (Miloslav)
18.00za rodinu Illovu, Šírovu a Dvořáčkovu
PÁTEK
29. 11. 2019
sv. Saturnin
14.00mše svatá v nemocniční kapli
SOBOTA
30. 11. 2019
svátek sv. Ondřeje
18.00s nedělní platností
za dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
1. 12. 2019
1. neděle adventní
10.30za živou a zemřelou rodinu Lebišovu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 11. do 1. 12. 2019
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 11. 2019
Ježíše Krista Krále / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
7.30za živou a zemřelou rodinu Skoumalovu a za duše na které nikdo nepamatuje
9.00se KŘTEM Šarloty Bušové
za Ludmilu a Josefa Prchalovy, Marii a Antonína Vondálovy, jejich rodiče a duše v očistci
PONDĚLÍ
25. 11. 2019
sv. Kateřina
  
ÚTERÝ
26. 11. 2019
sv. Silvestr
  
STŘEDA
27. 11. 2019
sv. Virgil
18.00za rodinu Purketovu, Dolečkovu, Chloupkovu, Kudrnovu a duše v očistci
ČTVRTEK
28. 11. 2019
sv. Mansuet (Miloslav)
  
PÁTEK
29. 11. 2019
sv. Saturnin
18.00na úmysl dárce
SOBOTA
30. 11. 2019
svátek sv. Ondřeje
7.30za Markétu, Emanuela, Josefa a celou rodinu Pelíškovu
11.00na poděkování za dožitá léta
NEDĚLE
1. 12. 2019
1. neděle adventní (sbírka na církevní školství)
7.30za farníky
9.00za Josefa Bártu, celou rodinu a duše v očistci
  • Jako každý rok je připravený průvodce adventem se zamyšlením na každý den. Bude k dispozici jako aplikace. Kdo by jej chtěl objednat tištěný, napište, prosím, čárku na papír vzadu na stolečku.
  • Při všech bohoslužbách 1. neděle adventní se budou žehnat adventní věnce.
  • Na příští neděli jsme také s pastorační radou pozvali kněze misionáře Františka Slavíčka, který s námi bude slavit bohoslužbu v 9 hodin, bude nám k dispozici na farní kavárně a ve 14h v kostele jsme jej požádali o povídání o misii v Kamerunu. Podrobně na nástěnce.
  • Tutéž neděli bude sbírka na církevní školství. Více o tom nám píše náš pomocný biskup P. Konzbul: vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků. Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. S přáním požehnané doby adventní Pavel Konzbul.
  • Úmysly mší svatých ve farním kostele se budou zapisovat od 2. neděle adventní.