Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 5. 2020
7. neděle velikonoční
10.30za všechny obyvatele farnosti
PONDĚLÍ
25. 5. 2020
Pondělí po 7. neděli velikonoční/ sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za Marii Vykydalovou a její rodiče
ÚTERÝ
26. 5. 2020
sv. Filip Neri
18.00za dar zdraví
STŘEDA
27. 5. 2020
Středa po 7. neděli velikonoční/ sv. Augustin z Canterbury
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím stále jen pro zaměstnance nemocnice a pacienty
ČTVRTEK
28. 5. 2020
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00za Zdeňka Jochmana a celou rodinu Jochmanovu
PÁTEK
29. 5. 2020
Pátek po 7. neděli velikonoční/ sv. Pavel VI.
14.00mše svatá v nemocniční kapli zatím stále jen pro zaměstnance nemocnice a pacienty
SOBOTA
30. 5. 2020
sv. Zdislava
17.15modlitba svatého růžence
17.45májová pobožnost
18.00s nedělní platností
na poděkování za 35 roků života s prosbou o ochranu pro celou rodinu
NEDĚLE
31. 5. 2020
Seslání Ducha svatého
10.30za živou a zemřelou rodinu Holkovu, Pátečkovu a bratra Františka
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2020
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 5. 2020
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7.30za rodiče Odehnalovy, Daňkovy, Josefa Wildmanna, Ludvíka Odehnala, Františku Kovářovou a všechny duše v očistci.
9.00za Antonii Bednářovou a rodinu Ilovou
PONDĚLÍ
25. 5. 2020
Pondělí po 7. neděli velikonoční
18.00v Jasinově za obyvatele Jasinova, Ořechova, Zábludova a Kněževíska (s příležitostí slavit svátost smíření od 17 h)
ÚTERÝ
26. 5. 2020
sv. Filip Neri
  
STŘEDA
27. 5. 2020
Středa po 7. neděli velikonoční
18.00za rodinu Tenorovou, Hruškovou, Rajtšlégrovou, Bednářovou a za duše v očistci
ČTVRTEK
28. 5. 2020
Čtvrtek po 7. neděli velikonoční
  
PÁTEK
29. 5. 2020
Pátek po 7. neděli velikonoční/ sv. Pavla VI.
18.00za zemřelé rodiče Musilovy, Lukešovy, bratra Emila, rodinu Prudkou a všechny duše v očistci
SOBOTA
30. 5. 2020
sv. Zdislava
7.30za Evu Čejkovou a za Boží ochranu a pomoc
20.30VIGILIE slavnosti Seslání Ducha svatého
NEDĚLE
31. 5. 2020
Slavnost Seslání Ducha svatého
7.30za všechny obyvatele farnosti
9.00za plnost darů Ducha svatého s prosbou o obnovu rodin naší farnosti
 • "Májové pobožnosti" s novénou o Ducha svatého budou:
  Pravidelně v Třebětíně Út a So 18:30, v Kochově Ne 14:00, v Jasinově Ne, St a Pa v 18:00, v Kladorubech Ne 19:00, ve farním kostele dnes v 18:45;
  Mimořádně ve Skrchově Út 19:30.
  V klášterním i farním kostele vždy májová s růžencem bude přede mší svatou, novéna po mši svaté. Kdo se nedostanete ke společné modlitbě fyzicky, připojte se duchovně.
 • Nedělní sbírky, včetně sbírky na farní opravy, dávejte, prosím, s dodržováním hygieny do kasiček u stolečků v zadní části kostela, příp. posílejte na farní účet.
 • V pátek 5. června odpoledne a v sobotu 6. budeme pracovat na střeše garáže u fary. Muži, kteří byste mohli vypomoci, hlaste se u o. Jiřího nebo členů ekonomické rady.
 • V sobotu 6. června chtějí přijmout svátost manželství naše farnice Petra Skoumalová (roč. 94) a David Procházka z Malé Rudky (roč. 95, člen Českobratrské církve evangelické). Modleme se za ně. Kdo byste věděl o nějaké překážce, sdělte ji.
 • S pastorační radou jsme v minulém týdnu mluvili o službách ve farnosti, o pastoračním směřování v dalším roce či o přípravě na biřmování, která by měla začít na podzim. Domluvili jsme také čtení úmyslů z obou kostelů v ohláškách a zařazení úmyslu do přímluv.