Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 3. 2024
KVĚTNÁ NEDĚLE
10.30za zemřelé rodiče
PONDĚLÍ
25. 3. 2024
Pondělí Svatého týdne
17.30pobožnost křížové cesty
18.00za Marii Kosmákovou a rodinu Chladilovu
ÚTERÝ
26. 3. 2024
Úterý Svatého týdne
18.00za rodinu Přichystalovu a Süssovu a duše v očistci
STŘEDA
27. 3. 2024
Středa Svatého týdne
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 3. 2024
Zelený čtvrtek
18.00na poděkování za 37 let života
PÁTEK
29. 3. 2024
Velký pátek
18.00Velkopáteční obřady
SOBOTA
30. 3. 2024
Bílá sobota - Velikonoční vigilie
18.00na úmysl dárce
NEDĚLE
31. 3. 2024
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Boží hod velikonoční
10.30s žehnáním pokrmů
za naše společenství
 • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, kromě období od Zeleného čtvrtku do Pondělí velikonočního. V této době se bude zpovídat jen ve výjimečných případech po předchozí domluvě.
 • Velký pátek je den přísného postu jednak od masa a lidé ve věku od 18 do 60 let půst újmy v jídle – jednou za den se můžeme najíst dosyta a dvakrát sníst něco málo.
 • Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu bude od 8 do 12 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2024
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 3. 2024
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
7.30za Marii a Jana Hoderovy, dceru Zdenu a manžela Josefa a jejich syna Petra; syna Bořivoje a manželku Ludmilu a živou rodinu
9.00ZA VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ
PONDĚLÍ
25. 3. 2024
Svatého týdne
18.00JASINOV na místní úmysly
ÚTERÝ
26. 3. 2024
Svatého týdne
  
STŘEDA
27. 3. 2024
SVATÉHO TÝDNE
18.00za Miladku a Františka Sedláčkovy
ČTVRTEK
28. 3. 2024
ZELENÝ ČTVRTEK
9.30KATEDRÁLA MŠE KŘIŽMA
19.00MŠE NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ ZA KNĚZE
20.00Vedená i tichá modlitba (celý večer již prožijme v duchu modlitby!)
PÁTEK
29. 3. 2024
VELKÝ PÁTEK
15.00PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ
SOBOTA
30. 3. 2024
BÍLÁ SOBOTA
20.30na Rozhraní VELIKONOČNÍ VIGILIE
NEDĚLE
31. 3. 2024
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.30za zemřelou Dobromilu Vránovou, rodinu Vránovu a Pelíškovu, za zemřelé příbuzné a přátele z Novičí
9.00za všechny živé a zemřelé z rodiny Kalivodovy, Suché, Žouželkovy a Greipelovy a všechny duše v očistci
 • K akcím týdne Možnost společného předvelikonočního slavení SVÁTOSTI SMÍŘENÍ ve farním kostele bude dnes, na Květnou neděli ve 14:30 (kromě našich kněží slouží Michal Polenda a Michal Cvingráf). V pondělí bude možnost v Jasinově od 17hod a ve středu 45 min. před bohoslužbou.
 • Na středeční pašijové hry jsou ještě volné lístky, dnes už je plno. Podpořme, prosím, hry modlitbou.
 • Ve čtvrtek jsme našim biskupem zváni na mši se svěcením olejů do katedrály v 9:30. Píše nám kněžím: "Vytvořme společenství nejen mezi sebou, ale i s věřícími vašich farností, které také na tuto slavnost pozvěte."
 • Na velký pátek a Bílou sobotu v 7:30 vás zveme ke společná modlitbě liturgie hodin. V pátek odpoledne a v sobotu bude otevřený kostel k osobní modlitbě (zároveň bude sbírka na podporu poutního místa Božího hrobu). Pište se, prosíme, (ve farním kostele) ke stráži. Od pátku jsme také zváni k devítidenní modlitbě k Božímu milosrdenství.
 • V pátek jsme zváni na křížovou cestu z Rozhraní do Letovic: sraz bude v 11 hodin na náměstí u zastávky u Bednářů.
 • Velikonoční bohoslužby v Rozhraní budou: ve čtvrtek a v pátek v 17 hodin, velikonoční vigilie, matka všech vigilií, svátek všech svátků bude společná na Rozhraní ve 20:30. Kdo chcete svézt nebo nabídnout volné místo, pište se na arch ve farním kostele nebo na internetu.
 • Podrobnosti najdete na v občasném informačním listu, který si vezměte při odchodu z kostela (u kancionálů je velký formát).
 • V neděli velikonoční budeme v obou kostelích žehnat pokrmy.
 • Dnes po mši svaté (v 9 hodin) jste zvaní na farní kavárnu.