Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 10. 2021
sv. Antonín Maria Klaret / 30. neděle v mezidobí
10.30za zemřelou manželku Elišku, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci a za živou rodinu
PONDĚLÍ
25. 10. 2021
sv. Kryšpín
18.00za zemřelého Antonína Portla a manžele Tománkovy a živou a zemřelou rodinu Portlovu a Leidorfovu
ÚTERÝ
26. 10. 2021
sv. Rustik
18.00za zemřelou Marii Javůrkovou a rodiče Zástěrovy
STŘEDA
27. 10. 2021
sv. Frumencius
14.00pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 10. 2021
svátek sv. Šimona a Judy
18.00za živou a zemřelou rodinu Portlovu, Tománkovu, příbuzné a duše v očistci
PÁTEK
29. 10. 2021
sv. Narcis
14.00za naši nemocnici
SOBOTA
30. 10. 2021
sv. Marcel
18.00s nedělní platností
za Miroslava Dudu a zemřelou a žijící rodinu Dudovu a Ráčkovu
NEDĚLE
31. 10. 2021
sv. Wolfgang / 31. neděle v mezidobí
10.30na poděkování za 65 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
  • Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, která je v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 10. do 31. 10. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 10. 2021
30. neděle v mezidobí – misijní neděle
7.30za bratra, rodiče, rodinu Pavlíkovu, Peterkovu, příbuzné a za duše v očistci
9.00na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou a zemřelou rodinu
PONDĚLÍ
25. 10. 2021
sv. Kryšpín
  
ÚTERÝ
26. 10. 2021
sv. Rustik
  
STŘEDA
27. 10. 2021
sv. Frumencius
18.00za Josefa Ondráčka, rodinu Ondráčkovu, Komárkovu a Brožkovu
ČTVRTEK
28. 10. 2021
svátek sv. Šimona a Judy
  
PÁTEK
29. 10. 2021
sv. Narcis
18.00za ctihodnou sestru Zdeňku, rodné sestry Marii, Annu a Josefu
SOBOTA
30. 10. 2021
sv. Marcel
7.30za zemřelého manžela a rodinu Pravcovou, Řezníkovu, Šabrňákovu a Novákovu
NEDĚLE
31. 10. 2021
31. neděle v mezidobí
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za Josefa Janouška, syna Pavla a živou a zemřelou rodinu Janouškovu