Zobrazit pořad bohoslužeb


POŘAD BOHOSLUŽEB

v klášterním kostele sv. Václava Milosrdných bratří
v Letovicích
v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 1. 2021
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
10.30za duše v očistci
PONDĚLÍ
25. 1. 2021
svátek Obrácení svatého Pavla
18.00na poděkování s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
ÚTERÝ
26. 1. 2021
sv. Timotej a Titus
  
STŘEDA
27. 1. 2021
sv. Anděla Mericiová
14.00mše svatá v nemocniční kapli pouze pro pacienty a zaměstnance nemocnice
ČTVRTEK
28. 1. 2021
sv. Tomáš Akvinský
18.00za Milana Pištěláka a celou rodinu
PÁTEK
29. 1. 2021
14.00za nemocnici
SOBOTA
30. 1. 2021
18.00s nedělní platností
za zemřelé Marii a Miloslava Krejsovy a celou živou a zemřelou rodinu
NEDĚLE
31. 1. 2021
4. neděle v mezidobí (sv. Jan Bosko)
10.30za Petra Širůčka a rodiče
 • Možná účast na mši svaté v klášteře:
  • Ve všední dny obsazujte pouze označená místa v počtu do 10% kapacity kostela maximálně. Místo na stání není povoleno.
  • V sobotu, neděli a ve svátky je účast na mši svaté možná pouze po domluvě s koordinátorkou Mgr. Emílií Portlovou na telefonním čísle 601 392 798. Volat můžete od čtvrtka do soboty v době 10.00 - 12.00 a 19.00 - 20.00.
  • Kostel se otevírá vždy 15 minut přede mší svatou.
  • Možnost zpovědi přede mší svatou nebude.
 • Příležitost k svátosti smíření bude v pátek od 15.00 do 16.00.
 • Dnešní sbírka bude odeslána na biblický apoštolát.

POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Prokopa
v Letovicích
v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021
DenČasÚmysl (intence)
NEDĚLE
24. 1. 2021
3. neděle v mezidobí - neděle Božího slova (sbírka na biblický apoštolát)
7.30za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
9.00za rodiče Francovy a děti
PONDĚLÍ
25. 1. 2021
svátek Obrácení svatého Pavla
  
ÚTERÝ
26. 1. 2021
sv. Timotej a Titus
7.30za zemřelou pí. Martinu
STŘEDA
27. 1. 2021
18.00za všechny členy rodiny
ČTVRTEK
28. 1. 2021
sv. Tomáš Akvinský
  
PÁTEK
29. 1. 2021
18.00za Josefa, Markétu a Emanuela Pelíškovy
SOBOTA
30. 1. 2021
11.00s ROZLOUČENÍM s p. Zdeňkem Zoubkem
14.30s ROZLOUČENÍM s p. Miloslavem Krejsou
18.00Vigilie 4. neděle v mezidobí na poděkování za dar života s prosbou o zdraví pro celou rodinu
NEDĚLE
31. 1. 2021
4. neděle v mezidobí (sv. Jan Bosco)
7.30za Františku, Josefa a Emila Lukešovy, Františka a Františku Musilovy, rodinu Prudkou, Dokoupilovu, Tomanovu, Zdenku Dyčkovou a za duše v očistci
9.00za VŠECHNY OBYVATELE NAŠICH FARNOSTÍ Letovice a Rozhraní
 • Týden modliteb za jednotu křesťanů pokračuje do začátku příštího týdne. V úterý bude třetí a poslední ekumenická bohoslužba, ke které je možno se připojit na internetu přes odkaz na farních stránkách.
 • Dnes je ještě možné přispět do kasičky pro Tříkrálovou sbírku.
 • Sv. Josefu zasvětil papež František následující rok od 8. prosince roku 2020 do téhož data roku příštího – jak již většina z vás víte. Během něho je možné při splnění obvyklých podmínek získat plnomocné odpuštění následků našich hříchů kromě stálých možností – jako je např. společná modlitba růžence, adorace nebo půl hodiny četby Písma –
  také při půlhodinovému rozjímání nad modlitbou Otče náš, při alespoň jednodenní duchovní obnově o sv. Josefu, při každodenním svěření své práce pod jeho ochranu, při svěření jeho přímluvě hledání důstojné práce, při modlitbě litanie ke sv. Josefu za pronásledované, při vykonání skutku milosrdenství podle jeho příkladu, modlitbou jakékoli oficiálně schválené modlitby k němu 19. dne měsíce nebo ve středy, tradičně zasvěcené sv. Josefu.
  Stále také platí možnost získat odpustky také pro vážně nemocné koronavirem při předsevzetí doplnit podmínky co nejdříve.
  Podrobnosti najdete na nástěnce.


 • Pastorační rada se sejde ve středu fyzicky a online.